Östersjöfonden - för ett renare hav

Östersjöfonden arbetar för hela Östersjöregionen och skapar uppmärksamhet genom olika insatser till förmån för vårt gemensamma och känsliga innanhav.  Stiftelsens ändamål är att främja och stöda vetenskaplig forskning samt annan verksamhet som rör skyddet av Östersjöns miljö. Östersjöfonden delar ut priser, stipendier och understöd för avgörande miljöinsatser. En viktig del av verksamheten är att sprida information och kunskap om Östersjöns miljö och dess betydelse för regionens cirka 90 miljoner människor.

Östersjöfonden grundades 1989 genom en privat donation på en halv miljon euro. Initiativtagare och donator av grundmedlen var kommerserådet Anders Wiklöf.

 

Östersjöfondens pristagare 2018

 

Kampanjen Mana Jūra, som drivs av FEE Latvia (Foundation for Environmental Education), från Lettland belönas med 20 000 euro för sitt arbete att uppmärksamma marin nedskräpning och engagera allmänheten i Lettland i frågan. Under den 500 kilometer och 30 dagar långa vandringen som gjorts varje sommar sedan 2012 längs den lettiska kusten deltar årligen 500-800 människor. Mana Jūra kombinerar forskning, upplysningsarbete och praktiskt miljöarbete. Under vandringen övervakar man mängden avfall genom vetenskapliga metoder och ökar kunskapen om problemets omfattning. Man ökar också medvetenheten om marin nedskräpning och om miljöfrågor generellt, inte bara för de som deltar på själva vandringen men även för invånare i samhällena längs vägen. Dessutom plockar man bort skräpet längs hela kusten. Inom Mana Jūra används också föreläsningar, musik och historieberättandet för att lyfta marin nedskräpning på agendan. Kampanjen har fått stor synlighet i sociala medier och pressen.

Intervju med Janis Ulme, grundare av kampanjen
Material på webben: www.manajura.lv (på lettiska), Blastic blog (på engelska), kampanjens Facebooksida (på lettiska och engelska)

 

Lasse Wiklöf-priset

Lagtingsledamot, tidigare social- och miljöminister Carina Aaltonen från Åland, tilldelas Lasse Wiklöf-priset på 10 000 euro för sitt engagerade arbete för vattenmiljön och för hållbarhetsfrågor. Hon har initierat och drivit frågor för ett renare hav under flera mandatperioder i det åländska parlamentet, som ordförande för social- och miljöutskottet och inom det nordiska samarbetet. I egenskap av social- och miljöminister tog hon initiativ till "Omställning Åland - strategisk planering för en hållbar framtid 2013-2051", vilken lagtinget godkände enhälligt. I sitt miljöarbete har hon alltid inkluderat den sociala hållbarheten. Carina Aaltonen är även en aktiv miljökämpe på det lokala planet, samt engagerad inom ett flertal föreningar och dessutom lever hon som hon lär.

Intervju med Carina Aaltonen
Carina Aaltonens CV


Ålandspriset

Johan Mörn från Saltvik belönas med 3 000 euro för sitt starka engagemang för skärgården och Östersjön. Johan Mörn är en naturmänniska med ett stort miljöengagemang och med ett brett kunnande om naturen och förändringarna i den. Han delar gärna med sig av sina erfarenheter och engagerar även andra i frågor kring natur och miljö. Han har bland annat myntat begreppet axgan för att föra fram den åländska maten och varit initiativtagare för att restaurera fiskelägen ute i havsbandet, bland annat på Kråkskär.

Intervju med Johan Mörn

 

 

Östersjöfonden
c/o Hotell Arkipelag
Strandgatan 35, AX-22100 Mariehamn
Tel: +358 (0)18-15270
info@ostersjofonden.org

 

 

Design by Strax Online
Powered by Lemon!