Puhtaamman meren puolesta

Itämerisäätiö toimii koko Itämeren alueen hyväksi ja luo huomiota yhteisen ja herkän sisämeremme säilymisen hyväksi erilaisin panostuksin. Säätiön tavoitteena on edistää ja tukea tieteellistä tutkimusta ja muunlaista toimintaa Itämeren ympäristön suojelun hyväksi. Itämerisäätiö jakaa palkintoja ja stipendejä sekä tukee merkittäviä ympäristöpanostuksia. Tärkeä osa toimintaa on levittää tietoa Itämeren ympäristöstä sekä sen merkityksestä alueen noin 90 miljoonan asukkaalle.

Itämerisäätiö perustettiin vuonna 1989 yksityisen lahjoituksen turvin. Lahjoitussumma oli puoli miljoonaa euroa. Aloitteentekijä ja lahjoituksen antaja oli kauppaneuvos Anders Wiklöf.

 Itämerisäätiön palkinnonsaajat 2017

 

HELCOM Maritime Working Group palkitaan 20 000 eurolla ryhmän työstä merenkulun päästöjen vähentämiseksi Itämereen. Työryhmän menestyksiin viime vuosina kuuluu muun muassa kielto jätevesien päästämisestä aluksilta kansainvälisillä vesillä sekä Itämeren hyväksyminen erityisalueeksi typenoksidipäästöjen suhteen (NOx Emission Control Area, NECA), mikä vähentää Itämeren typpikuormaa merkittävästi. HELCOM Maritime Working Group on toiminut päätöksenteon valmistelijana ja edistäjänä kansainvälisessä merenkulkujärjestössä International Maritime Organization IMO:ssa. Koska merenkulku on luonteeltaan kansainvälistä, tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä sääntelyn toteutumiseksi. HELCOM Maritime Working Group on pitkäjänteisen ja sinnikkään työn ansiosta menestyksekkäästi toiminut kansainvälisten sopimusten katalysaattorina Itämeren tilan hyväksi.

 

Lasse Wiklöf-palkinto
Kansanedustaja, entinen ympäristöministeri Ville Niinistö Turusta saa Lasse Wiklöfin Itämeri-palkinnon, 10 000 euroa, työstään Itämeren ympäristön hyväksi. Ville Niinistö on poliittisen uransa aikana sitoutunut moneen Itämeri-aiheeseen. Hän on ollut Suomen edustajana HELCOM:issa mukana päättämässä päästökatosta ja kansallisista ravinnepäästötavoitteista sekä ollut aktiivinen kalastus- sekä merenkulkukysymyksissä. Ville Niinistö on painottanut päästöjen vähentämistarvetta ympäristösyiden lisäksi taloudellisilla perusteilla, koska kustannukset ravinteiden vähentämiseksi ovat huomattavasti pienemmät kuin taloudelliset hyödyt puhtaasta merestä.

 

Ahvenanmaa-palkinto
Goodtech Environment Ab saa 3 000 euroa innovatiivisesta työstään ympäristötekniikan parissa. Goodtech Environment Ab on kehittänyt teknologiaa ja räätälöityjä ratkaisuja jäteveden ja juoma- sekä käyttöveden puhdistukseen sekä kunnallisten ja teollisuuden prosessivesien käsittelyyn. Lisäksi Goodtech Environment Ab kehittää ratkaisuja energia- ja biokaasulaitoksille.

Östersjöfonden
c/o Hotell Arkipelag
Strandgatan 35, AX-22100 Mariehamn
Tel: +358 (0)18-15270
info@ostersjofonden.org

 

 

Design by Strax Online
Powered by Lemon!