Puhtaamman meren puolesta

Itämerisäätiö toimii koko Itämeren alueen hyväksi ja luo huomiota yhteisen ja herkän sisämeremme säilymisen hyväksi erilaisin panostuksin. Säätiön tavoitteena on edistää ja tukea tieteellistä tutkimusta ja muunlaista toimintaa Itämeren ympäristön suojelun hyväksi. Itämerisäätiö jakaa palkintoja ja stipendejä sekä tukee merkittäviä ympäristöpanostuksia. Tärkeä osa toimintaa on levittää tietoa Itämeren ympäristöstä sekä sen merkityksestä alueen noin 90 miljoonan asukkaalle.

Itämerisäätiö perustettiin vuonna 1989 yksityisen lahjoituksen turvin. Lahjoitussumma oli puoli miljoonaa euroa. Aloitteentekijä ja lahjoituksen antaja oli kauppaneuvos Anders Wiklöf.

 Itämerisäätiön palkinnonsaajat 2018

 

FEE Latvian (Foundation for Environmental Education) johtama kampanja Mana Jūra palkitaan 20 000 eurolla meren roskaantumisen vastaisesta työstä ja panostuksesta sitouttaa latvialainen laaja yleisön roskaantumisen vähentämiseen. Vuodesta 2012 lähtien Latvian rannikkoa pitkin tehdyn 500 kilometrin ja 30 päivän mittaiseen vaellukseen osallistuu vuosittain 500-800 henkilöä. Työssään Mana Jūra yhdistää tutkimuksen, tietoisuuden lisäämisen sekä käytännön ympäristötyön. Vaelluksen aikana seurataan roskaantumisen määrää tieteellisin keinoin sekä lisätään tuntemusta ongelman laajuudesta. Lisäksi lisätään tietoisuutta merten roskaantumisesta sekä laajemmin ympäristökysymyksistä, ei vain vaellukselle osallistujien parissa vaan myös asukkaille matkan varrella, ja kerätään roskaa rannikolta. Mana Jūrassa käytetään myös luentoja, musiikkia ja tarinankerrontaa huomion saamiseksi. Kampanja on saanut paljon näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa ja lehdistössä.


Lasse Wiklöf-palkinto

Maakuntapäivien edustaja, entinen sosiaali- ja ympäristöministeri Carina Aaltonen Ahvenanmaalta saa Lasse Wiklöfin Itämeri-palkinnon, 10 000 euroa, omistautuneesta työstään vesiympäristön ja kestävän kehityksen hyväksi. Hän on toiminut aloitteentekijänä ja edistänyt työtä puhtaamman meren puolesta useamman kauden aikana Ahvenanmaan maakuntapäivillä, sekä puheenjohtajana sosiaali- ja ympäristölautakunnassa että pohjoismaisessa yhteistyössä. Sosiaali- ja ympäristöministerinä hän teki aloitteen Ahvenanmaan kestävän kehityksen strategiasta, jonka maakuntapäivät hyväksyi yksimielisesti. Carina Aaltonen on aktiivinen ympäristövaikuttaja myös paikallistasolla, mukana monessa yhdistyksessä ja toimii esimerkkinä monelle omilla arjen valinnoillaan.Ahvenanmaa-palkinto

Johan Mörn Saltvikista palkitaan 3 000 eurolla vahvasta sitoutumisesta saaristoon, Itämereen ja niiden hyvinvointiin. Johan Mörn on luontoihminen, jolla on laaja osaaminen ympäristöstä ja luonnosta ja niiden muutoksista. Hän jakaa mielellään kokemuksiaan ja innostaa myös muita luonto- ja ympäristökysymyksiin. Hän on myös keksinyt käsiteen "axgan" ahvenanmaalaisen ruoan edistämiseksi ja ollut aloitteentekijä kalastusmajojen entisöimistyössä muun muassa Kråkskärissä.

 

Östersjöfonden
c/o Hotell Arkipelag
Strandgatan 35, AX-22100 Mariehamn
Tel: +358 (0)18-15270
info@ostersjofonden.org

 

 

Design by Strax Online
Powered by Lemon!