Nomineringen av kandidater för Östersjöpriset 2019 är stängd.

Utdelningen av prisen sker under högtidliga former den 10 maj 2019 på Alandica kultur och kongresshus i Mariehamn, Åland.

 

 

Östersjöfonden
c/o Hotell Arkipelag
Strandgatan 35, AX-22100 Mariehamn
Tel: +358 (0)18-15270
info@ostersjofonden.org

 

 

Design by Strax Online
Powered by Lemon!