Östersjöfondens delegation

Stiftelsens verksamhet övervakas av delegationen. Delegationen fattar bland annat beslut om utdelningen ur stiftelsens medel. Delegationen består enligt stadgarna av ordförande, vice ordförande samt minst tio och högst 16 medlemmar. Självskrivna medlemmar är stiftelsens grundare samt representanter för miljöministeriet i Finland, miljödepartementet i Sverige och Nordiska Inversteringsbanken. Delegationens sammansättning 2017-2019:

Peter Lindbäck, ordförande Saltvik, Åland
Johan Ehn Mariehamn, Åland
Jakob Granit
Stockholm, Sverige
Camilla Gunell
Mariehamn, Åland
Barbara Heinonen Mariehamn, Åland
Kristiina Isokallio
Helsingfors, Finland
Aija Kaski
Åbo, Finland
Lena Kautsky Stockholm, Sverige
Päivi Kippo-Edlund Borgå, Finland
Seppo Knuuttila Helsingfors, Finland
Nils Lampi Mariehamn, Åland
Johan Ljungberg Helsingfors, Finland
Mats Löfström Helsingfors, Finland
Johanna Mattila Åbo, Finland
Katrin Sjögren Mariehamn, Åland
Anna Waxin
Stockholm, Sverige
Anders Wiklöf Mariehamn, Åland
Ilppo Vuorinen
Åbo, Finland

  

Östersjöfondens styrelse

Styrelsens uppgift är att ansvara för stiftelsens angelägenheter och att förvalta stiftelsens egendom. De fem medlemmarna i styrelsen utses av delegationen för en mandatperiod på tre år. För närvarande har styrelsen till sitt förfogande en VD, vars uppgift är att sköta den löpande verksamheten.

Henrik Beckman, ordförande Finström
Lotta Wickström, viceordförande Mariehamn
Stefan Rumander
Jomala
Carl Storå Mariehamn
Daniel Dahlén Mariehamn

Östersjöfonden
c/o Hotell Arkipelag
Strandgatan 35, AX-22100 Mariehamn
Tel: +358 (0)18-15270
info@ostersjofonden.org

 

 

Design by Strax Online
Powered by Lemon!