Wallinin keidas - keinotekoinen kosteikko

Wallinin keidas on keinotekoinen kosteikko Sundissa, Bergin kylässä, lähellä Kastelholman linna. Ahvenanmaan maakuntahallitus omistaa alueen.

Kosteikko toimii kuin pesusieni, joka pysäyttää veden virtauksen ja toimii ravinteiden suodattimena. Keinotekoiset kosteikot toimivat erityisen hyvin maanviljelysalueella vähentämiseksi huuhtouman vähentämiseksi. Lisäksi kosteikko suosii linnustoa ja biologista monimuotoisuutta, koska alueella syntyy uusia arvokkaita elinympäristöjä vesikasville, linnuille, sammakkoeläimille sekä ja vedessä eläville selkärangattomille.

Kosteikon tärkeimmät puhdistusmenetelmät ovat denitrifikaatio (bakteerit muuntavat nitraatin typpikaasuksi) ja sedimentaatio (lähinnä fosfori). Kasvit sitovat myös biomassaansa typpeä ja fosforia. Kosteikkojen teho vaihtelee, mutta suotuisissa olosuhteissa hyvin rakennettu kosteikko vähentää typpeä 500 ja 1 500 kg hehtaaria kohden vuodessa ja fosforia noin 100 kg. Wallinin keitaan, joka on 0,5 hehtaaria, teoreettinen ravinteiden vähennys on siten noin 500 kg typpeä ja 50 kg fosforia vuodessa. Ahvenanmaan maakuntahallinto kerää vesinäytteitä purkuojasta, joka mahdollistaa tehokkuuden arviointia.

Ympäristövaikutusten lisäksi kosteikko tarjoaa suurelle yleisölle, etenkin lapsille ja nuorille, mahdollisuuden tutustua kosteikon ja sen toimintaan. Kolme opastetaulua kosteikon läheisyydessä kertoo miksi kosteikko on rakennettu, kuka Wallin oli, kosteikon kasveista sekä miten kosteikko toimii. Paikka sopii tähän hyvin, koska läheisyyteen on helppo pöysähtyä autolla tai linja-autolla.

Kosteikon on suunnitellut Peter Feuerbach Hallandin maatalousseurasta. Kosteikko valmistui kesällä 2014. Wallin keidas on PAFin ja Ålandsbankenin, Itämerisäätiön ja Ahvenanmaan maakuntahallinnon välinen yhteishanke, jossa PAF ja Ålandsbanken toimi rahoittajina, Itämerisäätiö projektikoordinaattorina ja maankuntahallinto maanomistajana.

 

Östersjöfonden
c/o Hotell Arkipelag
Strandgatan 35, AX-22100 Mariehamn
Tel: +358 (0)18-15270
info@ostersjofonden.org

 

 

Design by Strax Online
Powered by Lemon!