Om stiftelsen

Stiftelsen Ålandsfonden för Östersjöns framtid, i dagligt tal Östersjöfonden, grundades 1989 genom en privat donation på tre miljoner FIM. Initiativtagare och donator av grundmedlen var affärsmannen, numera kommerserådet, Anders Wiklöf.

Stiftelsens ändamål är att främja och stöda forskning samt annan verksamhet som rör skyddet av Östersjöns miljö.

Östersjöfondens ändamål förverkligas genom beviljande av stipendier, pris och understöd inom områdena för vetenskaplig forskning och teknologi eller för publiceringsverksamhet, åtgärder, initativ eller annan verksamhet som främjar skyddet av Östersjöns miljö.

Östersjöfonden, som är en obunden organisation, arbetar för hela Östersjöregionen och skapar uppmärksamhet genom olika insatser till förmån för vårt gemensamma och känsliga innanhav. En viktig del av verksamheten är att sprida information och kunskap om Östersjöns miljö och dess betydelse för regionens cirka 90 miljoner människor. Stiftelsens verksamhet övervakas av en delegation som för närvarande består av sexton ledamöter med en mandatperiod på tre år.

Östersjöfonden
c/o Hotell Arkipelag
Strandgatan 35, AX-22100 Mariehamn
Tel: +358 (0)18-15270
info@ostersjofonden.org

 

 

Design by Strax Online
Powered by Lemon!