Tietoja säätiöstä

Itämerisäätiö, Stiftelsen Ålandsfonden för Östersjöns framtid eli Östersjöfonden, perustettiin vuonna 1989 yksityisen kolmen miljoonan markan lahjoituksen turvin. Aloitteentekijä ja lahjoituksen tekijä oli liikemies, nykyinen kauppaneuvos Anders Wiklöf.

Säätiön tavoitteena on edistää ja tukea tieteellistä tutkimusta ja muunlaista toimintaa Itämeren ympäristön suojelun hyväksi.

Itämerisäätiön tavoitteita toteutetaan jakamalla stipendejä ja palkintoja sekä tukemalla tieteellisen tutkimuksen ja teknologian aloja tai julkaisutoimintaa, toimenpiteitä, aloitteita tai muunlaista toimintaa Itämeren ympäristön suojelun edistämiseksi.

Itämerisäätiö on puolueeton järjestö, joka toimii koko Itämeren alueen hyväksi ja luo huomiota erilaisin panostuksin yhteisen ja herkän sisämeremme säilymisen hyväksi. Toiminnan tärkeänä osana on levittää tietoa Itämeren ympäristöstä sekä sen merkityksestä alueen 90 miljoonalle asukkaalle. Säätiön toimintaa valvoo valtuuskunta, jossa on tällä hetkellä 16 edustajaa, jotka on valittu kolmeksi toimikaudeksi.

Säätiön toimintaa ja omaisuutta hallinnoi valtuuston valitsema viisihenkinen hallitus. Myös hallituksen toimikausi on kolme vuotta.

Östersjöfonden
c/o Hotell Arkipelag
Strandgatan 35, AX-22100 Mariehamn
Tel: +358 (0)18-15270
info@ostersjofonden.org

 

 

Design by Strax Online
Powered by Lemon!