Stöd vårt arbete för Östersjöns miljö

38 000 ton kväve och 28 400 ton fosfor. Så mycket släpps ut i Östersjön årligen. Det är på tok för mycket. Det är här vi tillsammans kommer in i bilden!

I snart 30 år nu har Östersjöfonden verkat för att rädda vårt hav från den negativa hotbilden som råder. Varje år lyfter fonden fram och belönar människorna bakom lyckade miljösatsningar genom vårt Östersjöpris. På så vis försöker vi uppmuntra till kreativititet och skapa uppmärksamhet kring forskning och insatser till förmån för vårt gemensamma och känsliga innanhav. En annan viktig del av vår verksamhet är att sprida information och kunskap om Östersjöns miljö och dess betydelse för regionens cirka 90 miljoner människor. Vi är nämligen övertygade om att förståelse för den kritiska situationen är nummer ett - först då kan den negativa trenden vända. Åland är vår bas men vår verksamhet sträcker sig över hela Östersjöregionen där vi är en naturlig länk i samarbetet mellan myndigheter, föreningar och näringsliv.

Vi är tacksamma både för enskilda donationer och för samarbete med företag. Läs mer här om:

 

ETT STORT TACK TILL ALLA VÅRA BIDRAGSGIVARE!

Östersjöfonden
c/o Hotell Arkipelag
Strandgatan 35, AX-22100 Mariehamn
Tel: +358 (0)18-15270
info@ostersjofonden.org

 

 

Design by Strax Online
Powered by Lemon!