Östersjöfondens pris 

Östersjöfonden har delat ut pris till personer och organisationer för betydelsefulla och framstående insatser för Östersjöns miljö sedan år 1990. Sammanlagt har drygt 730 000 euro delats ut till 80 personer och organisationer under årens lopp.


Genom att lyfta fram de som går längst fram i ledet för skyddsarbetet vill vi visa att den enskilda individens insats är viktig och att det går att förändra och förbättra. Vi vill dessutom ge föregångarna bekräftelse att deras arbete är värdefullt och inspirerar dem vidare. Därtill lyfter vi genom priset upp viktiga Östersjöfrågor till allmän diskussion och strävar till att påverka beslutsfattare och den allmänna opinionen.

Utöver Östersjöpriset delas Ålandspriset och Lasse Wiklöfs parlamentariker pris ut.

 

 

Östersjöfonden
c/o Hotell Arkipelag
Strandgatan 35, AX-22100 Mariehamn
Tel: +358 (0)18-15270
info@ostersjofonden.org

 

 

Design by Strax Online
Powered by Lemon!