ÖSTERSJÖFONDEN
PÅ ÅLAND

För ett renare hav

Vi agerar mötesplats för olika Östersjöaktörer, sprider kunskap och inspiration, och delar årligen ut Östersjöpriset. På så sätt vill vi skapa uppmärksamhet för vårt gemensamma och känsliga innanhav i hela regionen.

Vi belönar och lyfter fram Östersjöns hjältar, personer som visar vägen framåt mot ett friskare Östersjön genom sitt arbete och engagemang. Vi vill också uppmuntra till nya initiativ och inspirera till engagemang hos fler.

Pristagare 2019

Östersjöfonden har delat ut pris till personer och organisationer för betydelsefulla och framstående insatser för Östersjöns miljö sedan år 1990. Sammanlagt har ca 830 000 euro delats ut till 91 personer och organisationer under årens lopp.

Östersjöpriset 2019

Mikko Jokinen

Mikko Jokinen, Åbo, Finland, var en av de första kommunala miljödirektörerna i Finland och har medverkat i att först bygga och senare utveckla miljöskyddspraxisen i Finland. Han har även aktivt bidragit till samarbete mellan Östersjöregionens…
Östersjöpriset 2019

Jochen Lamp

Jochen Lamp, Stralsund, Tyskland, har arbetat nationellt och internationellt för det långsiktiga skyddet av Östersjöns natur och naturresurser inom tredje sektorn. Han har medverkat till att minska påverkan på naturen i flera stora infrastrukturprojekt. Han…
Östersjöpriset 2019

Olga Senova

Olga Senova, St Petersburg, Ryssland, är en av de äldsta eldsjälarna inom miljörörelsen i Ryssland. Hon har varit engagerad i en mängd olika Östersjöfrågor, bland annat avloppsvattenhantering på glesbygden, mikroplaster, klimatförändringens inverkan på Östersjön och…
Östersjöpriset 2019

Erik Bonsdorff

Professor Erik Bonsdorff, Åbo, Finland, har med sin forskning bidragit till ökad förståelse av Östersjöns egenart samt känslighet och förmåga att återhämta sig efter störningar. Han har varit pådrivande i den allmänna debatten om åtgärder…
Lasse Wiklöf-priset 2019

Pertti Salolainen

Pertti Salolainen, Helsingfors, Finland, tilldelas Lasse Wiklöf-priset på 10 000 euro för sina insatser för Östersjön och dess natur som riksdagsledamot, minister, partiledare och ambassadör där han i samtliga sina roller prioriterat miljöfrågorna. Han har i…
Ålandspriset 2019

Jan Holmes, Isabel Kvarnfors och Erik Lindholm

Följande personer tilldelas Ålandspriset för deras banbrytande pionjärarbete för den ekologiska odlingen på Åland och långvariga miljöengagemang. Prissumman på 9 000 euro att delas lika mellan: Jan Holmes, Hammarland Isabell Kvarnfors, Sund Erik Lindholm, Saltvik

Aktuellt

Här finner du aktuell information om prisutdelningar, intervjuer och annat matnyttigt!

10 december 2019

Lär känna din granne 2020

Östersjön 2049 - hur kommer vi dit. 15-16 januari 2020 från lunch till lunch. Hotel Arkipelag i Mariehamn. Välkommen med att göra en färdplan för vår resa mot 2049. Vilka innovationer behövs, vilken typ av lagstiftning och stöd krävs, vilken information och attitydförändring är nödvändig…
10 maj 2019

Livet runt Östersjön 2049 – glimtar av en möjlig framtid

"Livet runt Östersjö 2049 - glimtar av en möjlig framtid" är en framtidsvision för Östersjön och Östersjöregionen. Den är ett resultat av en workshop med tidigare pristagare, delegationsmedlemmar och andra partners. Skribenten Gisela Linde och konstnären Jonas Wilén har klätt framtiden i ord och bild.

Samtal runt Östersjön

I den tolvdelade podcasten “Samtal runt Östersjön” möter vi Östersjöns miljöhjältar. Östersjöfondens pristagare genom åren samtalar i serien med medlemmar i Östersjöfondens delegation om de stora och avgörande frågorna för Östersjön.

Podcasten görs med anledning av att Östersjöfonden fyller 30 år 2019.

19 December 2019

Samtal runt Östersjön 12: Lotta Nummelin och Jens Berg

Hur hänger de olika delarna ihop? Vilka saker måste finnas på plats för att vi ska få ett renare hav i framtiden? Vilken roll spelar politikerna, pengarna, de frivilliga organisationerna, mecenaterna, medierna, det internationella samarbetet och forskarna? Lotta Nummelin och Jens Berg sammanfattar.
14 November 2019

Samtal runt Östersjön 11: Alf Norkko och Johan Ljungberg

Forskning, finansiering och framsteg - och kombinationen av de här- är temat för samtalet mellan Alf Norkko och Johan Ljungberg.
22 Oktober 2019

Samtal runt Östersjön 10: Gunnar Norén och Lotta Nummelin

Den svenska miljöpionjären Gunnar Norén, tidigare generalsekreterare för Coalition Clean Baltic, har en förmåga att se helheter. I ett energiskt samtal ger Gunnar sin syn på hur politik, samarbete, hav och land hänger ihop - eller borde hänga ihop- runt Östersjön.
12 September 2019

Samtal runt Östersjön 9: Hans von Storch och Ilppo Vuorinen

Professorerna Hans von Storch och Ilppo Vuorinen möts i ett färgstarkt samtal om klimatförändringens inverkan på Östersjön. Vad gör Östersjön speciellt utsatt - eller är den speciellt utsatt? Vilka är de viktigaste indikatorerna vi ska följa med?
Nobels fredspristagare, president Martti Ahtisaari

Östersjöfondens beskyddare

“Fred och säkerhet i samhället förutsätter också en balans i naturen. Den belastning som människan förorsakar miljön blir mer påtaglig för var dag som går. Var och en av oss måste försäkra att vi agerar på ett sätt som garanterar trygga livsförhållanden också för kommande generationer. Det är viktigt att uppmuntra myndigheter, forskare, representanter av näringslivet och medborgare att rädda den för oss nära Östersjön. Jag uppskattar Östersjöfondens arbete och är glad för att kunna fungera som beskyddare för denna fond.”