ÖSTERSJÖFONDEN
PÅ ÅLAND

För ett renare hav

Vi agerar mötesplats för olika Östersjöaktörer, sprider kunskap och inspiration, och delar årligen ut Östersjöpriset. På så sätt vill vi skapa uppmärksamhet för vårt gemensamma och känsliga innanhav i hela regionen.

Vi belönar och lyfter fram Östersjöns hjältar, personer som visar vägen framåt mot ett friskare Östersjön genom sitt arbete och engagemang. Vi vill också uppmuntra till nya initiativ och inspirera till engagemang hos fler.

Pristagare 2019

Östersjöfonden har delat ut pris till personer och organisationer för betydelsefulla och framstående insatser för Östersjöns miljö sedan år 1990. Sammanlagt har ca 830 000 euro delats ut till 91 personer och organisationer under årens lopp.

Östersjöpriset 2019

Mikko Jokinen

Mikko Jokinen, Åbo, Finland, var en av de första kommunala miljödirektörerna i Finland och har medverkat i att först bygga och senare utveckla miljöskyddspraxisen i Finland. Han har även aktivt bidragit till samarbete mellan Östersjöregionens…
Östersjöpriset 2019

Jochen Lamp

Jochen Lamp, Stralsund, Tyskland, har arbetat nationellt och internationellt för det långsiktiga skyddet av Östersjöns natur och naturresurser inom tredje sektorn. Han har medverkat till att minska påverkan på naturen i flera stora infrastrukturprojekt. Han…
Östersjöpriset 2019

Olga Senova

Olga Senova, St Petersburg, Ryssland, är en av de äldsta eldsjälarna inom miljörörelsen i Ryssland. Hon har varit engagerad i en mängd olika Östersjöfrågor, bland annat avloppsvattenhantering på glesbygden, mikroplaster, klimatförändringens inverkan på Östersjön och…
Östersjöpriset 2019

Erik Bonsdorff

Professor Erik Bonsdorff, Åbo, Finland, har med sin forskning bidragit till ökad förståelse av Östersjöns egenart samt känslighet och förmåga att återhämta sig efter störningar. Han har varit pådrivande i den allmänna debatten om åtgärder…
Lasse Wiklöf-priset 2019

Pertti Salolainen

Pertti Salolainen, Helsingfors, Finland, tilldelas Lasse Wiklöf-priset på 10 000 euro för sina insatser för Östersjön och dess natur som riksdagsledamot, minister, partiledare och ambassadör där han i samtliga sina roller prioriterat miljöfrågorna. Han har i…
Ålandspriset 2019

Jan Holmes, Isabel Kvarnfors och Erik Lindholm

Följande personer tilldelas Ålandspriset för deras banbrytande pionjärarbete för den ekologiska odlingen på Åland och långvariga miljöengagemang. Prissumman på 9 000 euro att delas lika mellan: Jan Holmes, Hammarland Isabell Kvarnfors, Sund Erik Lindholm, Saltvik

Aktuellt

Här finner du aktuell information om prisutdelningar, intervjuer och annat matnyttigt!

22 november 2018

Prisutdelning 2019

Årets prisutdelning hålls fredagen den 10 maj i Mariehamn. Under pristagarseminariet kl 10-15 får vi möta pristagare från förr och nu. Under själva prisutdelningsceremonin, som börjar kl 18 för vi se pristagarna ta emot sina pris och njuta av högklassig musik.
23 november 2018

Östersjöfondens naturskolklasser 2018

Under 2018 deltog totalt 192 elever och 19 vuxna i Östersjöfondens naturskolklasser på Ålands naturskola. Vårens naturskoldag hölls med alla grupper i våtmarken i Sund, Wallins oas. Klasserna fick bekanta sig med våtmarken, dess funktion och uppbyggnad. De fick även lära sig om kvävets kretslopp,…

Samlat runt Östersjön

I den tolvdelade podcasten “Samtal runt Östersjön” möter vi Östersjöns miljöhjältar. Östersjöfondens pristagare genom åren samtalar i serien med medlemmar i Östersjöfondens delegation om de stora och avgörande frågorna för Östersjön.

Podcasten görs med anledning av att Östersjöfonden fyller 30 år 2019.

21 Januari 2019

Samtal runt Östersjön 1: med Anders Wiklöf och Lotta Nummelin

"Då blev jag förbannad!" Östersjöfondens färgstarke grundare Anders Wiklöf berättar om varför han grundade fonden för 30 år sedan.
15 Februari 2019

Samtal runt Östersjön 2: Folke Rydén möter Camilla Gunell

Folke Rydén beslöt att ägna tio år till att dokumentera Östersjöns tillstånd.
15 Mars 2019

Samtal runt Östersjön 3: Janis Ulme möter Aija Kaski

Miljöaktivisten Janis Ulme beslöt sig för att städa upp hela den lettiska kusten - på 5oo kilometer!
16 April 2019

Samtal runt Östersjön 4: Artur Granstedt möte Lena Kautsky

I det här avsnittet bjuds vi på en kombination av historia, perspektiv och framtid. Vi får höra Artur Granstedt och Lena Kautsky samtala om jordbruk, utsläpp och Östersjön.
Nobels fredspristagare, president Martti Ahtisaari

Östersjöfondens beskyddare

“Fred och säkerhet i samhället förutsätter också en balans i naturen. Den belastning som människan förorsakar miljön blir mer påtaglig för var dag som går. Var och en av oss måste försäkra att vi agerar på ett sätt som garanterar trygga livsförhållanden också för kommande generationer. Det är viktigt att uppmuntra myndigheter, forskare, representanter av näringslivet och medborgare att rädda den för oss nära Östersjön. Jag uppskattar Östersjöfondens arbete och är glad för att kunna fungera som beskyddare för denna fond.”