ÖSTERSJÖFONDEN
PÅ ÅLAND

För ett renare hav

Vi agerar mötesplats för olika Östersjöaktörer, sprider kunskap och inspiration, och delar årligen ut Östersjöpriset. På så sätt vill vi skapa uppmärksamhet för vårt gemensamma och känsliga innanhav i hela regionen.

Vi belönar och lyfter fram Östersjöns hjältar, personer som visar vägen framåt mot ett friskare Östersjön genom sitt arbete och engagemang. Vi vill också uppmuntra till nya initiativ och inspirera till engagemang hos fler.

Dags att nominera pristagare till Östersjöfondens pris 2022 - nu även till vårt nya ungdomspris

Östersjöfonden har glädjen att inbjuda till nominering av kandidater till stiftelsens pris 2022. Vi söker en person eller organisation som gjort speciellt betydelsefulla och framstående insatser till förmån för Östersjöns miljö.

Östersjöfonden har nu även instiftat ett nytt ungdomspris, som delas ut till en person, grupp eller organisation som på ett föredömligt sätt och med stort engagemang bidragit till att uppmärksamma Östersjöns tillstånd. Man kan även nominera kandidater till Lasse Wiklöfs parlamentarikerpris och till Ålandspriset.

Östersjöfondens prisutdelningen 2021

Välkommen att följa vår digitala prisutdelning! Ta del av våra pristagares arbete och fantastisk musik framförda av bland annat de åländska Voice of Finland-stjärnorna Emilia Alm och Walle Wahlsten samt den svenska stjärnartisten Helen Sjöholm.

Pristagare 2021

Östersjöfonden har delat ut pris till personer och organisationer för betydelsefulla och framstående insatser för Östersjöns miljö sedan år 1990. Sammanlagt har ca 950 000 euro delats ut till 98 personer och organisationer under årens lopp.

Östersjöpriset 2021

Kaisa Kononen och Andris Andrusaitis – BONUS sekretariatet

Verkställande direktör FD Kaisa Kononen, Finland, och efterträdaren Dr Andris Andrusaitis, Lettland, belönas med 10 000 euro var för sina insatser som högsta ansvariga för BONUS sekretariatet. De har långsiktigt och målmedvetet arbetat för tvärvetenskaplig…
Lasse Wiklöf-priset 2021

Saara-Sofia Sirén

Riksdagsledamot Saara-Sofia Sirén från Åbo, Finland tilldelas Lasse Wiklöf-priset på 10 000 € för sitt arbete i Finlands riksdag, där hon är en ihärdig talesperson för Östersjön. På ett målmedvetet sätt driver hon frågor kring…
Ålandspriset 2021

Andelslaget Lappo Vatten och Miljö

Andelslaget Lappo Vatten och Miljö belönas med 3 000 euro för sitt arbete för en gemensam avloppsvattenrening i Lappo i Brändö kommun. Med ideella krafter samlades nästan hela byn med andelslagets styrelse i spetsen och…

Samtal runt Östersjön

I den tolvdelade podcasten “Samtal runt Östersjön” möter vi Östersjöns miljöhjältar. Östersjöfondens pristagare genom åren samtalar i serien med medlemmar i Östersjöfondens delegation om de stora och avgörande frågorna för Östersjön.

Podcasten görs med anledning av att Östersjöfonden fyller 30 år 2019.

19 December 2019

Samtal runt Östersjön 12: Lotta Nummelin och Jens Berg

Hur hänger de olika delarna ihop? Vilka saker måste finnas på plats för att vi ska få ett renare hav i framtiden? Vilken roll spelar politikerna, pengarna, de frivilliga organisationerna, mecenaterna, medierna, det internationella samarbetet och forskarna? Lotta Nummelin och Jens Berg sammanfattar.
14 November 2019

Samtal runt Östersjön 11: Alf Norkko och Johan Ljungberg

Forskning, finansiering och framsteg - och kombinationen av de här- är temat för samtalet mellan Alf Norkko och Johan Ljungberg.
22 Oktober 2019

Samtal runt Östersjön 10: Gunnar Norén och Lotta Nummelin

Den svenska miljöpionjären Gunnar Norén, tidigare generalsekreterare för Coalition Clean Baltic, har en förmåga att se helheter. I ett energiskt samtal ger Gunnar sin syn på hur politik, samarbete, hav och land hänger ihop - eller borde hänga ihop- runt Östersjön.
12 September 2019

Samtal runt Östersjön 9: Hans von Storch och Ilppo Vuorinen

Professorerna Hans von Storch och Ilppo Vuorinen möts i ett färgstarkt samtal om klimatförändringens inverkan på Östersjön. Vad gör Östersjön speciellt utsatt - eller är den speciellt utsatt? Vilka är de viktigaste indikatorerna vi ska följa med?
Nobels fredspristagare, president Martti Ahtisaari

Östersjöfondens beskyddare

“Fred och säkerhet i samhället förutsätter också en balans i naturen. Den belastning som människan förorsakar miljön blir mer påtaglig för var dag som går. Var och en av oss måste försäkra att vi agerar på ett sätt som garanterar trygga livsförhållanden också för kommande generationer. Det är viktigt att uppmuntra myndigheter, forskare, representanter av näringslivet och medborgare att rädda den för oss nära Östersjön. Jag uppskattar Östersjöfondens arbete och är glad för att kunna fungera som beskyddare för denna fond.”