ÖSTERSJÖFONDEN
PÅ ÅLAND

För ett renare hav

Vi agerar mötesplats för olika Östersjöaktörer, sprider kunskap och inspiration, och delar årligen ut Östersjöpriset. På så sätt vill vi skapa uppmärksamhet för vårt gemensamma och känsliga innanhav i hela regionen.

Vi belönar och lyfter fram Östersjöns hjältar, personer som visar vägen framåt mot ett friskare Östersjön genom sitt arbete och engagemang. Vi vill också uppmuntra till nya initiativ och inspirera till engagemang hos fler.

Dags att nominera kandidater till Östersjöpriset 2020

Östersjöfonden har glädjen att inbjuda till nominering av kandidater till stiftelsens pris 2020. Priset delas årligen ut till en person, institution eller organisation som utfört betydelsefulla och framstående insatser för Östersjöns miljö.

Nomineringen görs på svenska eller engelska senast den 15 november 2019 via vårt nomineringsformulär.

Pristagare 2019

Östersjöfonden har delat ut pris till personer och organisationer för betydelsefulla och framstående insatser för Östersjöns miljö sedan år 1990. Sammanlagt har ca 830 000 euro delats ut till 91 personer och organisationer under årens lopp.

Östersjöpriset 2019

Mikko Jokinen

Mikko Jokinen, Åbo, Finland, var en av de första kommunala miljödirektörerna i Finland och har medverkat i att först bygga och senare utveckla miljöskyddspraxisen i Finland. Han har även aktivt bidragit till samarbete mellan Östersjöregionens…
Östersjöpriset 2019

Jochen Lamp

Jochen Lamp, Stralsund, Tyskland, har arbetat nationellt och internationellt för det långsiktiga skyddet av Östersjöns natur och naturresurser inom tredje sektorn. Han har medverkat till att minska påverkan på naturen i flera stora infrastrukturprojekt. Han…
Östersjöpriset 2019

Olga Senova

Olga Senova, St Petersburg, Ryssland, är en av de äldsta eldsjälarna inom miljörörelsen i Ryssland. Hon har varit engagerad i en mängd olika Östersjöfrågor, bland annat avloppsvattenhantering på glesbygden, mikroplaster, klimatförändringens inverkan på Östersjön och…
Östersjöpriset 2019

Erik Bonsdorff

Professor Erik Bonsdorff, Åbo, Finland, har med sin forskning bidragit till ökad förståelse av Östersjöns egenart samt känslighet och förmåga att återhämta sig efter störningar. Han har varit pådrivande i den allmänna debatten om åtgärder…
Lasse Wiklöf-priset 2019

Pertti Salolainen

Pertti Salolainen, Helsingfors, Finland, tilldelas Lasse Wiklöf-priset på 10 000 euro för sina insatser för Östersjön och dess natur som riksdagsledamot, minister, partiledare och ambassadör där han i samtliga sina roller prioriterat miljöfrågorna. Han har i…
Ålandspriset 2019

Jan Holmes, Isabel Kvarnfors och Erik Lindholm

Följande personer tilldelas Ålandspriset för deras banbrytande pionjärarbete för den ekologiska odlingen på Åland och långvariga miljöengagemang. Prissumman på 9 000 euro att delas lika mellan: Jan Holmes, Hammarland Isabell Kvarnfors, Sund Erik Lindholm, Saltvik

Aktuellt

Här finner du aktuell information om prisutdelningar, intervjuer och annat matnyttigt!

10 maj 2019

Prisutdelning 2019

Årets prisutdelning hölls fredagen den 10 maj i Mariehamn. Under pristagarseminariet "Östersjön 1989-2049" fick vi möta årets och tidigare pristagare. Under själva prisutdelningsceremonin fick pristagarna ta emot sina pris och njuta av högklassig musik.
10 maj 2019

Livet runt Östersjön 2049 – glimtar av en möjlig framtid

"Livet runt Östersjö 2049 - glimtar av en möjlig framtid" är en framtidsvision för Östersjön och Östersjöregionen. Den är ett resultat av en workshop med tidigare pristagare, delegationsmedlemmar och andra partners. Skribenten Gisela Linde och konstnären Jonas Wilén har klätt framtiden i ord och bild.

Samtal runt Östersjön

I den tolvdelade podcasten “Samtal runt Östersjön” möter vi Östersjöns miljöhjältar. Östersjöfondens pristagare genom åren samtalar i serien med medlemmar i Östersjöfondens delegation om de stora och avgörande frågorna för Östersjön.

Podcasten görs med anledning av att Östersjöfonden fyller 30 år 2019.

12 September 2019

Samtal runt Östersjön 9: Hans von Storch och Ilppo Vuorinen

Professorerna Hans von Storch och Ilppo Vuorinen möts i ett färgstarkt samtal om klimatförändringens inverkan på Östersjön. Vad gör Östersjön speciellt utsatt - eller är den speciellt utsatt? Vilka är de viktigaste indikatorerna vi ska följa med?
21 Augusti 2019

Samtal runt Östersjön 8: Christina Gestrin och Katrin Sjögren

Lasse Wiklöf-pristagaren Christina Gestrins och Ålands lantråd Katrin Sjögrens samtal böljar från de små åtgärderna, som alla kan vidta, till de riktigt stora globala utmaningarna som hotar hela Östersjön. Det handlar bland annat om extremväder, oljetankers, Ryssland, skolstrejker och kompromisser.
19 Juni 2019

Samtal runt Östersjön 7: Erkki Leppäkoski och Päivi Kippo-Edlund

Det blir ett kärt återseende när Päivi Kippo-Edlund (miljöskyddschef vid Helsingfors stad) möter sin före detta professor Erkki Leppäkoski vid Åbo Akademi. Erkki och Päivi samtalar om behovet av forskning och om hur kunskapen kan sprida sig som ringar på vattnet.
14 Juni 2019

Samtal runt Östersjön 6: Jochen Lamp och Jan Ekebom

För att lyckas med miljöarbetet krävs modet att ta strider i kombination med mycket envishet. Den tyske miljöaktivisten Jochen Lamp, Östersjöfondens pristagare 2019, möter han Jan Ekebom från det finländska miljöministeriet.
Nobels fredspristagare, president Martti Ahtisaari

Östersjöfondens beskyddare

“Fred och säkerhet i samhället förutsätter också en balans i naturen. Den belastning som människan förorsakar miljön blir mer påtaglig för var dag som går. Var och en av oss måste försäkra att vi agerar på ett sätt som garanterar trygga livsförhållanden också för kommande generationer. Det är viktigt att uppmuntra myndigheter, forskare, representanter av näringslivet och medborgare att rädda den för oss nära Östersjön. Jag uppskattar Östersjöfondens arbete och är glad för att kunna fungera som beskyddare för denna fond.”