ÖSTERSJÖFONDEN
PÅ ÅLAND

För ett renare hav

Vi agerar mötesplats för olika Östersjöaktörer, sprider kunskap och inspiration, och delar årligen ut Östersjöpriset. På så sätt vill vi skapa uppmärksamhet för vårt gemensamma och känsliga innanhav i hela regionen.

Vi belönar och lyfter fram Östersjöns hjältar, personer som visar vägen framåt mot ett friskare Östersjön genom sitt arbete och engagemang. Vi vill också uppmuntra till nya initiativ och inspirera till engagemang hos fler.

Pristagare 2018

Östersjöfonden har delat ut pris till personer och organisationer för betydelsefulla och framstående insatser för Östersjöns miljö sedan år 1990. Sammanlagt har ca 830 000 euro delats ut till 91 personer och organisationer under årens lopp.

Lasse Wiklöf-priset 2018

Carina Aaltonen

Lagtingsledamot, tidigare social- och miljöminister Carina Aaltonen från Åland, tilldelas Lasse Wiklöf-priset på 10 000 euro för sitt engagerade arbete för vattenmiljön och för hållbarhetsfrågor. Hon har initierat och drivit frågor för ett renare hav…
Östersjöpriset 2018

Mana Jūra

Kampanjen Mana Jūra, som drivs av FEE Latvia (Foundation for Environmental Education), från Lettland belönas med 20 000 euro för sitt arbete att uppmärksamma marin nedskräpning och engagera allmänheten i Lettland i frågan. Under den…
Ålandspriset 2018

Johan Mörn

Johan Mörn från Saltvik belönas med 3 000 euro för sitt starka engagemang för skärgården och Östersjön. Johan Mörn är en naturmänniska med ett stort miljöengagemang och med ett brett kunnande om naturen och förändringarna…

Aktuellt

Här finner du aktuell information om prisutdelningar, intervjuer och annat matnyttigt!

11 januari 2019

Samtal runt Östersjön

I det andra avsnittet av podcasten "Samtal runt Östersjön" möter journalisten Folke Rydén den åländska politikern Camilla Gunell. Samtalet kretsar kring politik, journalistik, makt och maktlöshet. https://ostersjofonden.podbean.com/
23 november 2018

Östersjöfondens naturskolklasser 2018

Under 2018 deltog totalt 192 elever och 19 vuxna i Östersjöfondens naturskolklasser på Ålands naturskola. Vårens naturskoldag hölls med alla grupper i våtmarken i Sund, Wallins oas. Klasserna fick bekanta sig med våtmarken, dess funktion och uppbyggnad. De fick även lära sig om kvävets kretslopp,…
Nobels fredspristagare, president Martti Ahtisaari

Östersjöfondens beskyddare

“Fred och säkerhet i samhället förutsätter också en balans i naturen. Den belastning som människan förorsakar miljön blir mer påtaglig för var dag som går. Var och en av oss måste försäkra att vi agerar på ett sätt som garanterar trygga livsförhållanden också för kommande generationer. Det är viktigt att uppmuntra myndigheter, forskare, representanter av näringslivet och medborgare att rädda den för oss nära Östersjön. Jag uppskattar Östersjöfondens arbete och är glad för att kunna fungera som beskyddare för denna fond.”