NOMINERA

Personer eller organisationer som på olika sätt och på olika plan bidrar till att Östersjöns tillstånd förbättras kan nomineras till Östersjöfondens pris. Det kan handla om arbete med praktiska och/eller tekniska lösningar på miljöproblem. Det kan handla om personer eller organisationer som är aktiva inom vetenskap och forskning, i någon miljörörelse eller i kulturlivet eller som administratörer och beslutsfattare i både näringsliv och offentlig förvaltning. De nominerade skall representera någon av de nio Östersjöstaterna.

Vem som helst kan nominera till Östersjöfondens pris. Nomineringen görs på svenska eller engelska och i den skall det klart och tydligt framgå vad kandidaten åstadkommit och vilken betydelse det har haft för miljön i Östersjön. Prisen delas ut i maj följande år.

Mera information om priset och nomineringen finns i nomineringsbroschyren.

Nominering av pristagare 2020

Skicka in din nominering till Östersjöfonden senast den 15 november 2019.

  • Uppgifter om den nominerade

  • Beskriv med maximalt 500 ord den nominerades prestationer inom sitt arbetsfält under de senaste åren. Beskriv gärna de mest betydelsefulla prestationerna i förhållande till priset och dess sammanhang. Vid nominering av person kan cv skickas per e-post till info@ostersjofonden.org. Tillägggsinformationen får omfatta högst 10 sidor.

  • Uppgifter om nominerare