NOMINERA

Personer eller organisationer som på olika sätt och på olika plan bidrar till att Östersjöns tillstånd förbättras kan nomineras till Östersjöfondens pris. Det kan handla om arbete med praktiska och/eller tekniska lösningar på miljöproblem. Det kan handla om personer eller organisationer som är aktiva inom vetenskap och forskning, i någon miljörörelse eller i kulturlivet eller som administratörer och beslutsfattare i både näringsliv och offentlig förvaltning. De nominerade skall representera någon av de nio Östersjöstaterna.

Nomineringar kan även göras för Lasse Wiklöf-priset, Ålandspriset och ungdomspriset.

Vem som helst kan nominera till Östersjöfondens pris. Nomineringen görs på svenska eller engelska och i den skall det klart och tydligt framgå vad kandidaten åstadkommit och vilken betydelse det har haft för miljön i Östersjön.

Mera information om priset och nomineringen finns i nomineringsbroschyren.