TIDSLINJE

- Östersjöfonden grundas

Kommerserådet Anders Wiklöf grundar Östersjöfonden genom en donation på tre miljoner mark. Vid grundandet av fonden uttrycker han sin förhoppning såhär:

”Medveten om behovet av breda samlade insatser, där en enskild människa har begränsade möjligheter att påverka, vill jag ändå lämna ett bidrag och hoppas att andra kan göra det.”

Bilden visar Östersjöfondens första logotyp.

- Den första prisutdelningen

Den första prisutdelningen hålls i maj 1990. Pristagare är fil. dr. Stig Fonselius från Sverige för hans Östersjöforskning, professor Harald-Adam Velner från Estland för hans arbete i HELCOM och journalisten Ilkka Hannula från Finland för TV-serien ”Östersjön”. Kaj Ådjers får ett stipendium för att medverka i projektet ”Bottniska vikens år 1991”.

- Magasinet Östersjöns Värld

Östersjöfonden börjar ge ut magasinet ”Östersjöns Värld”. Magasinet ges ut i totalt sex nummer åren 1994-1999. Publikationen har en stor upplaga (43.700-80.000 ex.) och delas bland annat ut gratis till passagerare ombord på färjor i Östersjötrafik. De första numren har svensk huvudtext , medan vissa artiklar har sammanfattningen på andra språk. De två sista utgåvorna av magasinet ges ut i olika språkversioner.

- Första Ålandspriset delas ut

Det första Ålandspriset delas ut. Syftet med priset är att belöna en lokal åländsk miljögärning. Det första Ålandspriset går till Odlarringen för deras insatser gällande odling och marknadsföring av ekologiska jordbruksprodukter på Åland.

- Röster för Östersjön

Konserten ”Röster för Östersjön” arrangeras för första gången. Artisterna utgörs av den åländska sångeliten och alla intäkter från konserten går till Östersjöfonden. Konserterna blir årligen återkommande och flera av dem hålls på arenan vid Andersudde, Anders Wiklöfs sommarställe. Under åren uppträder artister som Dan Karlström, Therese Karlsson, Jenny Carlstedt, Björn Blomqvist, Christian Juslin, Mikael Fagerholm, Frida Österberg, Sofie Asplund, Leonarde Brändström, Johanna Grüssner, Minna-Lisa Ferna och Jens Palmqvist. Den sista konserten arrangeras år 2015 då världsstjärnorna Divine och Il Divo uppträder.

- Första Lasse Wiklöf-priset delas ut

Det så kallade Lasse Wiklöf-priset inrättas till minnet av Lasse Wiklöf, en av Östersjöfondens förgrundsfigurer, som avlidit året innan. Priset delas ut till en nordisk  parlamentariker som arbetat för att förbättra tillståndet i Östersjön och som i sitt arbete visat gedigen kunskap, stort engagemang och stark handlingskraft. Det första Lasse Wiklöf-priset delas ut till den norske parlamentariker Asmund Kristoffersen.

Foto: Jonas Edsvik/ Nya Åland

- President Ahtisaari blir Östersjöfondens beskyddare

Nobels fredspristagare, president Martti Ahtisaari blir Östersjöfondens beskyddare.

På bilden från vänster: vd Lotta Nummelin, fondens beskyddare Martti Ahtisaari, fonden grundare Anders Wiklöf och delegationens ordförande, landshövdning Peter Lindbäck.

- Första upplagan av Lär känna din granne

Det årliga evenemanget ”Lär känna din granne” föds ur tanken att öka samarbetet mellan Östersjöaktörer från Finland, Sverige och Åland men också öka förståelsen och kunskapen mellan sektorer som forskarvärlden, miljörörelsen, näringslivet och förvaltningen. Stort fokus läggs på dialog mellan deltagarna, möjligheten att utbyta goda exempel och idéer, fria samtal och en atmosfär att pröva det oprövade. Evenemanget arrangeras varje höst.

- Östersjöfonden firar 30 år!

Det har gått 30 år sedan Östersjöfondens grundades. Under åren har sammanlagt ca 830 000 euro delats ut till 91 personer och organisationer runt hela Östersjöregionen: forskare, miljöaktivister och ideella organisationer, journalister, jordbrukare, miljöchefer, parlamentariker, miljöfostrare och många fler. De har arbetat inom områden som sjöfart, jordbruk, miljöförvaltning, fiskefrågor, kärnkraft, vattenrening, båtliv, naturskydd, skadliga ämnen, övergödning med mera. Under vårt jubileumsår för vi fram våra pristagares historier.