ÖSTERSJÖPRISET

Östersjöfonden har delat ut pris till personer och organisationer för betydelsefulla och framstående insatser för Östersjöns miljö sedan år 1990.

Genom att lyfta fram de som går längst fram i ledet för skyddsarbetet vill vi visa att den enskilda individens insats är viktig och att det går att förändra och förbättra. Vi vill ge de här föregångarna bekräftelse på att deras arbete är värdefullt och inspirera dem vidare. Genom priset lyfter vi också upp viktiga Östersjöfrågor till allmän diskussion och strävar till att påverka beslutsfattare och den allmänna opinionen.

Förutom Östersjöpriset delar vi även ut Ungdomspriset, Ålandspriset och Lasse Wiklöfs parlamentarikerpris.

Pristagare

Östersjöpriset 2022

Foreningen for skånsamt kystfiskeri

Foreningen for skånsamt kystfiskeri från Danmark belönas med 20 000 euro för sitt arbete för ett hållbart kustfiske. Föreningen förespråkar skonsamma fiskeredskap som nät, garn och krokar och tar avstånd från fiske genom bottentrålning. Föreningen är en förebild för alla småskaliga kustfiskare i Europa och Östersjön i synnerhet med sitt mål att påverka havens fiskepopulationer och miljöer så lite som möjligt. Foreningen for skånsamt kystfiske visar vägen och agerar som en positiv hävstång på politiska arenor för ett hållbart kustfiske och friskt hav och är inte rädd för att lyfta fiskerinäringens problem, som t.ex. spökgarn och bifångster, till allmän diskussion.

”Vi är mycket stolta över att ta emot detta erkännande och generösa pris från Ostersjofonden å hela FSK-PO:s vägnar.

Sedan 2014 har vi arbetat med att förbättra förutsättningarna för småskaliga fiskare med låg påverkan till nytta för både miljön och fiskesamhällena i Danmark. Som en av få etablerade PO:s för småskaliga fiskare med låg påverkan i Europa hoppas vi kunna vara en inspiration för andra och se denna rörelse växa.

Detta pris och erkännandet kommer att hjälpa till att förmedla budskapet till småskaliga fiskare med låg effekt i Östersjöregionen och andra platser, att vi kanske är små i skala men vi är stora i antal – och tillsammans kan leda vägen för att fiske med låg påverkan blir en större del av framtidens fiske med alla fördelar det medför.”

– Søren Jacobsen, ordförande i FSK-PO

Lasse Wiklöf-priset 2022

Lasse Wiklöf priset delas ut till en nordisk parlamentariker som arbetat extra hårt för att förbättra tillståndet i Östersjön.
Ett viktigt kriterium är att man bidragit till att möjliggöra konkreta politiska handlingar för havet, i ett eller flera av parlamenten runt Östersjön.
Vi söker en person som går från ord till handling, och som vågar ta långsiktigt bra beslut för vårt innanhav.
I år har Östersjöfonden inte fått in några nomineringar som uppfyller det engagemang vi efterfrågar, varför vi valt att inte dela ut Lasse Wiklöf priset 2022.

Ålandspriset 2022

Linnea Segersvärd, Tobias Braun och Emma Kraufvelin

Emma Kraufvelin, Linnea Segersvärd och Tobias Braun från Godby högstadieskolas skolbespisning belönas med 3 000 euro för sitt engagemang för lokalproducerad och ekologisk mat. De har en nära kontakt med de åländska producenterna och följer olika råvarors säsonger. De beräknar sina utsläpp av växthusgaser, sorterar bort varor med skadliga kemikalier och arbetar för att minska matsvinnet. Allt detta inom samma ekonomiska ramar som andra skolkök.

”Det är en övermäktig och häftig känsla att få en så stor utmärkelse, vi trodde någon skämtade med oss när vi fick höra att vi vunnit.
För oss är det en självklarhet att laga och servera god, näringsrik och hållbar mat, men att vinna det här priset kommer att inspirera oss ännu mera att utvecklas.
Vi njuter av alla härliga kontakter vi har fått under de senaste åren med alla lokala producenter. Vi är stolta och det ger oss mycket arbetsglädje att kunna använda så många fina åländska produkter.
Tack vare en god relation till lokala leverantörer och odlare kan vi fortsätta jobba tillsammans för att minimera vårt klimatavtryck ännu mer. Bland annat genom smartare leveranser, minimera engångsförpackningar och hitta dagsfärska råvaror som är i säsong.
Vi hoppas att vi kan inspirera flera att använda lokala produkter . Vi är övertygade om att det skulle vara positivt, inte bara för miljön.

/Linnea Segersvärd, Tobias Braun och Emma Kraufvelin

Ungdomspriset 2022

Luisa Neubauer

Luisa Neubauer från Tyskland belönas med 5 000 euro för sitt engagemang för att förhindra klimatuppvärmningen. Luisa Neubauer är en klimataktivist och förgrundsfigur för rörelsen Fridays for Future, och har kämpat för att stoppa nyttjande av fossila bränslen, bland annat genom att ifrågasätta gasledningen Nordstream 2 genom Östersjön. Klimatförändringen har en direkt påverkan på Östersjöns tillstånd, och vår förmåga att stoppa klimatförändringen kommer inte förbättras genom ökat nyttjande av fossila bränslen. Luisa är en förebild för hela världens ungdomar och har genom att sitt sätt att ta debatten med Europas ledare och mål att skydda vår miljö, även satt fokus på fungerande ekosystem i Östersjön.

”Jag känner mig ödmjuk och hedrad över att få ta emot årets pris av Östersjöfonden.
Priset är en skarp påminnelse om hur mycket vi är beroende av ekosystemen i de maritima haven runt om i världen, inklusive Östersjön. Och hur mycket det är vår plikt att skydda dessa hav.
Att skydda dem från klimatförändringarna, att skydda dem från klimatkrisen, att skydda dem från den förstörelse som sker överallt.
I Östersjön till exempel tittar vi på North Stream 2-rörledningen som aldrig borde ha byggts och som aldrig borde ha förvandlats till kraft.
Det är vår uppgift överallt att kämpa för det vi är beroende av. Och detta är naturligtvis haven och Östersjön. Så låt oss sätta igång och inte ge upp en sekund.” Luisa Neubauer