ÖSTERSJÖPRISET

Östersjöfonden har delat ut pris till personer och organisationer för betydelsefulla och framstående insatser för Östersjöns miljö sedan år 1990.

Genom att lyfta fram de som går längst fram i ledet för skyddsarbetet vill vi visa att den enskilda individens insats är viktig och att det går att förändra och förbättra. Vi vill ge de här föregångarna bekräftelse på att deras arbete är värdefullt och inspirera dem vidare. Genom priset lyfter vi också upp viktiga Östersjöfrågor till allmän diskussion och strävar till att påverka beslutsfattare och den allmänna opinionen.

Förutom Östersjöpriset delar vi även ut Ungdomspriset, Ålandspriset och Lasse Wiklöfs parlamentarikerpris.

Pristagare

Östersjöpriset 2023

Sergej Olenin

Sergej Olenin, Östersjöfondens pris 2023
Professor Sergej Olenin, Klaipeda, Litauen, tilldelas Östersjöfondens huvudpris för långsiktig forskning som har utökat och systematiserat vår förståelse för biologiska invasioner i Östersjön, distributionsmekanismer för främmande arter och deras inverkan på lokala ekosystem, livsmiljöer och samhällen. Denna kunskap hjälpte till att utveckla praktiska metoder för att bedöma tillståndet i den marina miljön, samt hantera biologiska invasioner i Östersjöregionen och i Europa. Han hjälpte till att etablera interaktion mellan unga havsforskare från de östra och västra länderna i Östersjön genom att organisera en serie internationella studentkonferenser. Hans omfattande undervisningsverksamhet resulterade i utbildning av en ny generation marinbiologer och ekologer i Litauen.

Lasse Wiklöf-priset 2023

Maria Gardfjell

Maria Gardfjell – Lasse Wiklöfs Östersjöpris 2023
Maria Gardfjell belönas med Östersjöfondens Lasse Wiklöf pris för sitt engagemang för att värna om fiskbestånden i Östersjön. I sin roll som parlamentariker i Sveriges riksdag har hon bland annat arbetat för att skydda bestånden av kustlekande sill och strömming samt drivit frågan om en utflyttad trålgräns och ställt krav på regeringen att våga agera konkret.

Ålandspriset 2023

Tony Cederberg

Tony Cederberg – Ålandspriset 2023
Tony Cederberg belönas med Östersjöfondens Ålandspris för sitt stora engagemang för Östersjöns välmående. Cederberg förlitar sig på vetenskapen i sina råd till samhället och är en sann försvarare av miljön. Cederbergs kunskaper är en stor tillgång för Åland och Östersjön.

Ungdomspriset 2023

Mikaela & Lukas Juhler

Mikaela och Lukas Juhler – Ungdomspriset 2023
Mikaela och Lukas Julher belönas med Östersjöfondens ungdomspris för att de på ett föredömligt sätt tagit saken i egna händer för att förhindra att plastavfall skadar våra hav. Genom att samla plast på Sveriges öst och västkust bidrar Lukas och Mikaela via sitt initiativ CleanSea till att förebygga miljöproblem. Deras arbete med att samla in pengar genom att sälja armband skapar intresse och engagemang för frågan om plast i vattendrag och längs stränder. Sedan starten har de rensat havsvikar på mer än 42 ton plast.