Östersjön ska bli ett friskt hav!

Östersjön är fortfarande ett av världens mest förorenade havsområden och din hjälp behövs!

Ge ett bidrag, rädda Östersjön

Pristagare 2022

Östersjöfonden har delat ut pris till personer och organisationer för betydelsefulla och framstående insatser för Östersjöns miljö sedan år 1990. Sammanlagt har över en miljon euro delats ut till över 100 personer och organisationer under årens lopp.

Östersjöpriset 2022

Foreningen for skånsamt kystfiskeri

Foreningen for skånsamt kystfiskeri från Danmark belönas med 20 000 euro för sitt arbete för ett hållbart kustfiske. Föreningen förespråkar skonsamma fiskeredskap som nät, garn och krokar och tar avstånd från fiske genom bottentrålning. Föreningen…
Ungdomspriset 2022

Luisa Neubauer

Luisa Neubauer från Tyskland belönas med 5 000 euro för sitt engagemang för att förhindra klimatuppvärmningen. Luisa Neubauer är en klimataktivist och förgrundsfigur för rörelsen Fridays for Future, och har kämpat för att stoppa nyttjande…
Lasse Wiklöf-priset 2022

Lasse Wiklöf priset delas ut till en nordisk parlamentariker som arbetat extra hårt för att förbättra tillståndet i Östersjön. Ett viktigt kriterium är att man bidragit till att möjliggöra konkreta politiska handlingar för havet, i…
Ålandspriset 2022

Linnea Segersvärd, Tobias Braun och Emma Kraufvelin

Emma Kraufvelin, Linnea Segersvärd och Tobias Braun från Godby högstadieskolas skolbespisning belönas med 3 000 euro för sitt engagemang för lokalproducerad och ekologisk mat. De har en nära kontakt med de åländska producenterna och följer…

Östersjöfondens prisutdelningen 2021

Välkommen att följa vår digitala prisutdelning! Ta del av våra pristagares arbete och fantastisk musik framförda av bland annat de åländska Voice of Finland-stjärnorna Emilia Alm och Walle Wahlsten samt den svenska stjärnartisten Helen Sjöholm.

Samtal runt Östersjön

I den tolvdelade podcasten “Samtal runt Östersjön” möter vi Östersjöns miljöhjältar. Östersjöfondens pristagare genom åren samtalar i serien med medlemmar i Östersjöfondens delegation om de stora och avgörande frågorna för Östersjön.

Podcasten görs med anledning av att Östersjöfonden fyller 30 år 2019.

19 December 2019

Samtal runt Östersjön 12: Lotta Nummelin och Jens Berg

Hur hänger de olika delarna ihop? Vilka saker måste finnas på plats för att vi ska få ett renare hav i framtiden? Vilken roll spelar politikerna, pengarna, de frivilliga organisationerna, mecenaterna, medierna, det internationella samarbetet och forskarna? Lotta Nummelin och Jens Berg sammanfattar.
14 November 2019

Samtal runt Östersjön 11: Alf Norkko och Johan Ljungberg

Forskning, finansiering och framsteg - och kombinationen av de här- är temat för samtalet mellan Alf Norkko och Johan Ljungberg.
22 Oktober 2019

Samtal runt Östersjön 10: Gunnar Norén och Lotta Nummelin

Den svenska miljöpionjären Gunnar Norén, tidigare generalsekreterare för Coalition Clean Baltic, har en förmåga att se helheter. I ett energiskt samtal ger Gunnar sin syn på hur politik, samarbete, hav och land hänger ihop - eller borde hänga ihop- runt Östersjön.
12 September 2019

Samtal runt Östersjön 9: Hans von Storch och Ilppo Vuorinen

Professorerna Hans von Storch och Ilppo Vuorinen möts i ett färgstarkt samtal om klimatförändringens inverkan på Östersjön. Vad gör Östersjön speciellt utsatt - eller är den speciellt utsatt? Vilka är de viktigaste indikatorerna vi ska följa med?
Nobels fredspristagare, president Martti Ahtisaari

Östersjöfondens beskyddare

“Fred och säkerhet i samhället förutsätter också en balans i naturen. Den belastning som människan förorsakar miljön blir mer påtaglig för var dag som går. Var och en av oss måste försäkra att vi agerar på ett sätt som garanterar trygga livsförhållanden också för kommande generationer. Det är viktigt att uppmuntra myndigheter, forskare, representanter av näringslivet och medborgare att rädda den för oss nära Östersjön. Jag uppskattar Östersjöfondens arbete och är glad för att kunna fungera som beskyddare för denna fond.”