Östersjön ska bli ett friskt hav!

Östersjön är fortfarande ett av världens mest förorenade havsområden och din hjälp behövs!

Ge ett bidrag, rädda Östersjön

Pristagare 2023

Östersjöfonden har delat ut pris till personer och organisationer för betydelsefulla och framstående insatser för Östersjöns miljö sedan år 1990. Sammanlagt har över en miljon euro delats ut till över 100 personer och organisationer under årens lopp.

Östersjöpriset 2023

Sergej Olenin

Sergej Olenin, Östersjöfondens pris 2023 Professor Sergej Olenin, Klaipeda, Litauen, tilldelas Östersjöfondens huvudpris för långsiktig forskning som har utökat och systematiserat vår förståelse för biologiska invasioner i Östersjön, distributionsmekanismer för främmande arter och deras inverkan…
Ungdomspriset 2023

Mikaela & Lukas Juhler

Mikaela och Lukas Juhler – Ungdomspriset 2023 Mikaela och Lukas Julher belönas med Östersjöfondens ungdomspris för att de på ett föredömligt sätt tagit saken i egna händer för att förhindra att plastavfall skadar våra hav.…
Lasse Wiklöf-priset 2023

Maria Gardfjell

Maria Gardfjell – Lasse Wiklöfs Östersjöpris 2023 Maria Gardfjell belönas med Östersjöfondens Lasse Wiklöf pris för sitt engagemang för att värna om fiskbestånden i Östersjön. I sin roll som parlamentariker i Sveriges riksdag har hon…
Ålandspriset 2023

Tony Cederberg

Tony Cederberg – Ålandspriset 2023 Tony Cederberg belönas med Östersjöfondens Ålandspris för sitt stora engagemang för Östersjöns välmående. Cederberg förlitar sig på vetenskapen i sina råd till samhället och är en sann försvarare av miljön.…

Östersjöfondens prisutdelningen 2021

Välkommen att följa vår digitala prisutdelning! Ta del av våra pristagares arbete och fantastisk musik framförda av bland annat de åländska Voice of Finland-stjärnorna Emilia Alm och Walle Wahlsten samt den svenska stjärnartisten Helen Sjöholm.