OM ÖSTERSJÖFONDEN

Tillsammans förändrar vi historien om Östersjön

Idag beskrivs Östersjön som ett av världens mest förorenade hav. Vi vill istället nå en punkt där vi kan lyfta Östersjön som ett lyckat exempel och berätta en framgångshistoria. Genom gemensamma ansträngningar kan vi bryta den ogynnsamma utvecklingen av tillståndet i Östersjön.

Dels vill vi medverka till att detta faktiskt sker genom att belöna, stöda och inspirera olika Östersjöaktörer. Dels vill vi berätta om framgången för alla som bor runt Östersjön bland annat genom våra pristagares historier.

Stiftelsen Ålandsfonden för Östersjöns framtid, i dagligt tal Östersjöfonden, grundades 1989 genom en privat donation av affärsmannen Anders Wiklöf. Stiftelsens ändamål är att främja och stöda forskning samt annan verksamhet som rör skyddet av Östersjöns miljö.

Förvaltningsrådet

Stiftelsens verksamhet övervakas av förvaltningsrådet. Förvaltningsrådet fattar bland annat beslut om utdelningen ur stiftelsens medel. Självskrivna medlemmar är stiftelsens grundare samt representanter för miljöministeriet i Finland, miljödepartementet i Sverige och Nordiska Inversteringsbanken. Förvaltningsrådets sammansättning 2023-2025:

Peter Lindbäck Ordförande. Lagtingsledamot, Åland Åland https://www.lagtinget.ax/
Johanna Mattila Vice ordförande. Rektor, docent, marinbiolog Åland www.ha.ax
Christina Gestrin Agroforstmagister Finland
Mats Löfstöm Riksdagsledamot i Finlands riksdag Åland www.eduskunta.fi/SV/Sidor/default.aspx
Anders Wiklöf Kommerseråd, stiftelsens grundare Åland
Lena Kautsky Professor emeritus och senior advisor Stockholms universitets Östersjöcentrum Sverige www.su.se
Jan Ekebom Miljöråd, Miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Enheten för Havs- och vattenskydd. Finland www.ym.fi/sv/framsida
Erik Bonsdorff Professor emeritus i marinbiologi (särskilt Östersjöns och skärgårdens ekologi och miljö) Finland
Päivi Kippo-Edlund Miljöskyddschef emerita, Helsingfors stad. Miljösakkunnig. Finland
Arne Selander Stadsdirektör, Mariehamns stad Åland www.mariehamn.ax
Nils Lampi Koncernchef, Wiklöf Holding AB Åland
Tony Cederberg Amanuens, Husö biologiska station (Åbo Akademi) Åland www.abo.fi/huso-biologiska-station/
Johan Ljungberg Director Sustainability, Nordiska investeringsbanken Finland www.nib.int
Anna Björn Enhetschef, Baltic Sea Science Center Sverige www.skansen.se/en/see-and-do/non-bookable-activities/baltic-sea-science-center/
Karin Strandfager Naturvårdschef,  Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län Sverige https://skargardsstiftelsen.se/
Mia Dahlström Chef Havsmiljöenheten, Havs- och vattenmyndigheten Sverige https://www.havochvatten.se/
Katrin Sjögren Lantråd, Ålands landskapsregering Åland https://www.regeringen.ax/

 

Styrelsen

Styrelsens uppgift är att ansvara för stiftelsens angelägenheter och att förvalta stiftelsens egendom. De fem medlemmarna i styrelsen utses av delegationen för en mandatperiod på tre år. Styrelsens sammanstättning 2023-2025:

Peter Wiklöf, ordförande Mariehamn
Lotta Wickström, vice ordförande Mariehamn
Daniel Dahlén Jomala
Oscar Fogelberg Mariehamn
Stefan Rumander Mariehamn

Vill du veta hur Östersjöfonden grundades?