OM ÖSTERSJÖFONDEN

Tillsammans förändrar vi historien om Östersjön

Idag beskrivs Östersjön som ett av världens mest förorenade hav. Vi vill istället nå en punkt där vi kan lyfta Östersjön som ett lyckat exempel och berätta en framgångshistoria. Genom gemensamma ansträngningar kan vi bryta den ogynnsamma utvecklingen av tillståndet i Östersjön.

Dels vill vi medverka till att detta faktiskt sker genom att belöna, stöda och inspirera olika Östersjöaktörer. Dels vill vi berätta om framgången för alla som bor runt Östersjön bland annat genom våra pristagares historier.

Ledig tjänst

Vi söker en ny VD för Östersjöfonden då vår nuvarande VD kommer att övergå till annan verksamhet.

Östersjöfonden är en av världens äldsta miljöfonder, grundad år 1989. Vår kärnverksamhet är att arbeta för skyddet av Östersjöns marina miljö genom att belöna Östersjöns hjältar med våra miljöpris. Genom vårt arbete med ”Unga hjältar” jobbar vi även aktivt för att höja kunskapsnivån om Östersjön bland låg- och mellanstadie-elever i både Finland och Sverige.

Vi erbjuder ett mångsidigt och flexibelt arbete på en internationell arena.

Som VD arbetar du kontinuerligt med att förbättra Östersjöfondens möjligheter att sprida kunskapen om Östersjön. Du är med och tar fram våra pristagare, arrangerar vår prisutdelning och lyfter fram pristagarna och deras arbete i offentligheten. Du arbetar kontinuerligt med att stärka kännedomen om och värdet av Östersjöfonden.

Vi söker dig som är innovativ, driftig och självständigt kan driva projekt samtidigt som du har ett genuint intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor. Du är kommunikativ och självgående med god initiativförmåga. Du är utåtriktad och har lätt för att skapa kontakter med människor, både fysiskt och digitalt.

Du ska kunna svenska och engelska, övriga Östersjöspråk är meriterande. Åland fungerar som bas för ditt arbete.

Bifoga CV, personligt brev och löneanspråk till din ansökan. Komplettera gärna med en kort videofilm eller annat kreativt material för att presentera dig själv närmare.

Ansökningar skickas senast den 15.12.2023 till thomas.sauren@ostersjofonden.org.

För mera information, kontakta styrelsens ordförande Peter Wiklöf tfn +358 40 512 75 05 eller nuvarande VD Thomas Saurén, tfn +358 457 345 98 89.

Stiftelsen Ålandsfonden för Östersjöns framtid, i dagligt tal Östersjöfonden, grundades 1989 genom en privat donation av affärsmannen Anders Wiklöf. Stiftelsens ändamål är att främja och stöda forskning samt annan verksamhet som rör skyddet av Östersjöns miljö.

Förvaltningsrådet

Stiftelsens verksamhet övervakas av förvaltningsrådet. Förvaltningsrådet fattar bland annat beslut om utdelningen ur stiftelsens medel. Självskrivna medlemmar är stiftelsens grundare samt representanter för miljöministeriet i Finland, miljödepartementet i Sverige och Nordiska Inversteringsbanken. Förvaltningsrådets sammansättning 2023-2025:

Ordförande

Peter Lindbäck

Vicehäradshövding Åland
Vice ordförande

Johanna Mattila

 Rektor, docent, marinbiolog Åland www.ha.ax
Christina Gestrin Agroforstmagister Finland
Mats Löfstöm Riksdagsledamot i Finlands riksdag Åland www.eduskunta.fi/SV/Sidor/default.aspx
Anders Wiklöf Kommersråd, stiftelsens grundare Åland
Lena Kautsky Professor emeritus och senior advisor Stockholms universitets Östersjöcentrum Sverige www.su.se
Jan Ekebom  Miljöråd, Miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Enheten för Havs och vattenskydd. Finland www.ym.fi/sv/framsida
Erik Bonsdorff Professor Emeritus i marinbiologi (särskilt Östersjöns och skärgårdens ekologi och miljö) Finland
Päivi Kippo-Edlund Filosofie magister i marinbiologi. Miljöskyddschef emerita, Helsingfors stad. Miljösakkunnig. Finland
Arne Selander Stadsdirektör Mariehamns stad Åland www.mariehamn.ax
Nils Lampi Åland
Tony Cederberg Amanuens Husö biologiska station (Åbo Akademi) Åland www.abo.fi/huso-biologiska-station/
Johan Ljungberg Director Sustainability Finland www.nib.int
Anna Björn Enhetschef Baltic Sea Science Center Sverige www.skansen.se/en/see-and-do/non-bookable-activities/baltic-sea-science-center/

 

Styrelsen

Styrelsens uppgift är att ansvara för stiftelsens angelägenheter och att förvalta stiftelsens egendom. De fem medlemmarna i styrelsen utses av delegationen för en mandatperiod på tre år. Styrelsens sammanstättning 2023-2025:

Peter Wiklöf, ordförande Mariehamn
Lotta Wickström, viceordförande Mariehamn
Daniel Dahlén Jomala
Oscar Fogelberg Mariehamn
Stefan Rumander Mariehamn

Vill du veta hur Östersjöfonden grundades?