Nominera din Östersjöhjälte

Personer eller organisationer som på olika sätt och på olika plan bidrar till att Östersjöns tillstånd förbättras kan nomineras till Östersjöfondens pris. Det kan handla om arbete med praktiska och/eller tekniska lösningar på miljöproblem. Det kan handla om personer eller organisationer som är aktiva inom vetenskap och forskning, i någon miljörörelse eller i kulturlivet eller som administratörer och beslutsfattare i både näringsliv och offentlig förvaltning. De nominerade skall representera någon av de nio Östersjöstaterna.

Vem som helst kan nominera till Östersjöfondens pris. Nomineringen görs på svenska eller engelska och i den skall det klart och tydligt framgå vad kandidaten åstadkommit och vilken betydelse det har haft för miljön i Östersjön.

Östersjöpriset ges till person eller organisation som bidrar till att Östersjöns tillstånd förbättras genom praktiska eller tekniska lösningar på miljöproblem, som är aktiva inom till exempel vetenskap och forskning eller i någon miljörörelse, administratörer eller beslutsfattare inom näringsliv eller offentlig förvaltning.

Lasse Wiklöf-priset ges till en nordisk parlamentariker som arbetat för att förbättra tillståndet i Östersjön och som i sitt arbete visat gedigen kunskap, stort engagemang och stark handlingskraft.

Ungdomspriset ges till en person, grupp eller organisation som på ett föredömligt sätt och med stort engagemang bidragit till att uppmärksamma Östersjöns tillstånd

Ålandspriset ges till en åländsk aktör som arbetat för Östersjön

Självnomineringar godkänns ej.

Nomineringen görs på svenska eller engelska senast den 12 februari 2024 via Östersjöfondens hemsida eller via mail

I nomineringen skall det klart och tydligt framgå vad kandidaten åstadkommit och vilken betydelse det har haft för miljön i Östersjön. Bifoga gärna underlag som förklarar och uttrycker stöd för kandidatens arbete.

Alla inkomna nomineringar administreras och bearbetas av Östersjöfonden. Inlämnade uppgifter behandlas konfidentiellt, men fonden förbehåller sig rätten att publicera namnen på de inkomna förslagen.