ÖSTERSJÖPRISET

Östersjöfonden har delat ut pris till personer och organisationer för betydelsefulla och framstående insatser för Östersjöns miljö sedan år 1990.

Genom att lyfta fram de som går längst fram i ledet för skyddsarbetet vill vi visa att den enskilda individens insats är viktig och att det går att förändra och förbättra. Vi vill ge de här föregångarna bekräftelse på att deras arbete är värdefullt och inspirera dem vidare. Genom priset lyfter vi också upp viktiga Östersjöfrågor till allmän diskussion och strävar till att påverka beslutsfattare och den allmänna opinionen.

Förutom Östersjöpriset delar vi även ut Ålandspriset och Lasse Wiklöfs parlamentarikerpris.

Pristagare

Östersjöpriset 2019

Mikko Jokinen

Mikko Jokinen, Åbo, Finland, var en av de första kommunala miljödirektörerna i Finland och har medverkat i att först bygga och senare utveckla miljöskyddspraxisen i Finland. Han har även aktivt bidragit till samarbete mellan Östersjöregionens kommuner och städer. Mikko Jokinen har genom sitt omfattande nätverk av myndigheter, akademi och vetenskap, tredje sektor och näringsliv kommit med innovativa initiativ inom vattenskyddet. Han har varit en vidsynt främjare, aktiv utvecklare och praktisk genomförare av miljöinitiativ och samarbeten genom hela sin karriär.

Mikko Jokinen belönas med 25 000 euro för sin livsgärningar för ett renare hav.

Östersjöpriset 2019

Jochen Lamp

Jochen Lamp, Stralsund, Tyskland, har arbetat nationellt och internationellt för det långsiktiga skyddet av Östersjöns natur och naturresurser inom tredje sektorn. Han har medverkat till att minska påverkan på naturen i flera stora infrastrukturprojekt. Han är internationellt erkänd som expert inom marin områdesplanering och arbetar även med att restaurera våtmarker vid kustzonen. Jochen Lamp förverkligar visioner, hittar framgångsrika vägar, formar strategiska allianser och övertygar lokala samhällen, nationella myndigheter och internationella organ.

Jochen Lamp belönas med 25 000 euro för sin livsgärningar för ett renare hav.

Östersjöpriset 2019

Olga Senova

Olga Senova, St Petersburg, Ryssland, är en av de äldsta eldsjälarna inom miljörörelsen i Ryssland. Hon har varit engagerad i en mängd olika Östersjöfrågor, bland annat avloppsvattenhantering på glesbygden, mikroplaster, klimatförändringens inverkan på Östersjön och miljöfostran. Olga Senova strävar kontinuerligt till att bygga broar, skapa nätverk och horisontella strukturer och utbyta information och erfarenheter.

Olga Senova belönas med 25 000 euro för sin livsgärningar för ett renare hav.

Östersjöpriset 2019

Erik Bonsdorff

Professor Erik Bonsdorff, Åbo, Finland, har med sin forskning bidragit till ökad förståelse av Östersjöns egenart samt känslighet och förmåga att återhämta sig efter störningar. Han har varit pådrivande i den allmänna debatten om åtgärder för Östersjöns miljö, och genom sitt engagemang i miljöövervakning och tolkning av långa tidsserier belagt behovet av åtgärder. Han har genom en omfattande lärargärning i Finland och Sverige utbildat en ny generation av Östersjöforskare, och varit en ledande aktör inom det marinbiologiska samarbetet inom såväl Östersjöområdet som Europa.

Erik Bonsdorff belönas med 25 000 euro för sin livsgärningar för ett renare hav.

 

Intervju med pristagare Erik Bonsdorff, audio:

Lasse Wiklöf-priset 2019

Pertti Salolainen

Pertti Salolainen, Helsingfors, Finland, tilldelas Lasse Wiklöf-priset på 10 000 euro för sina insatser för Östersjön och dess natur som riksdagsledamot, minister, partiledare och ambassadör där han i samtliga sina roller prioriterat miljöfrågorna. Han har i riksdagen ställt frågor till regeringen oavsett vem som haft makten och gjort skarpa uttalanden i den allmänna debatten. Han tar varje tillfälle i akt att framhålla vikten av ett renare Östersjön, ibland på bekostnad av välfärden och bekvämligheterna.

Ålandspriset 2019

Jan Holmes, Isabel Kvarnfors och Erik Lindholm

Följande personer tilldelas Ålandspriset för deras banbrytande pionjärarbete för den ekologiska odlingen på Åland och långvariga miljöengagemang. Prissumman på 9 000 euro att delas lika mellan:

  • Jan Holmes, Hammarland
  • Isabell Kvarnfors, Sund
  • Erik Lindholm, Saltvik