ÖSTERSJÖPRISET

Östersjöfonden har delat ut pris till personer och organisationer för betydelsefulla och framstående insatser för Östersjöns miljö sedan år 1990.

Genom att lyfta fram de som går längst fram i ledet för skyddsarbetet vill vi visa att den enskilda individens insats är viktig och att det går att förändra och förbättra. Vi vill ge de här föregångarna bekräftelse på att deras arbete är värdefullt och inspirera dem vidare. Genom priset lyfter vi också upp viktiga Östersjöfrågor till allmän diskussion och strävar till att påverka beslutsfattare och den allmänna opinionen.

Förutom Östersjöpriset delar vi även ut Ålandspriset och Lasse Wiklöfs parlamentarikerpris.

Pristagare

Östersjöpriset 2018

Mana Jūra

Kampanjen Mana Jūra, som drivs av FEE Latvia (Foundation for Environmental Education), från Lettland belönas med 20 000 euro för sitt arbete att uppmärksamma marin nedskräpning och engagera allmänheten i Lettland i frågan. Under den 500 kilometer och 30 dagar långa vandringen som gjorts varje sommar sedan 2012 längs den lettiska kusten deltar årligen 500-800 människor. Mana Jūra kombinerar forskning, upplysningsarbete och praktiskt miljöarbete. Under vandringen övervakar man mängden avfall genom vetenskapliga metoder och ökar kunskapen om problemets omfattning. Man ökar också medvetenheten om marin nedskräpning och om miljöfrågor generellt, inte bara för de som deltar på själva vandringen men även för invånare i samhällena längs vägen. Dessutom plockar man bort skräpet längs hela kusten. Inom Mana Jūra används också föreläsningar, musik och historieberättandet för att lyfta marin nedskräpning på agendan. Kampanjen har fått stor synlighet i sociala medier och pressen.

Lasse Wiklöf-priset 2018

Carina Aaltonen

Lagtingsledamot, tidigare social- och miljöminister Carina Aaltonen från Åland, tilldelas Lasse Wiklöf-priset på 10 000 euro för sitt engagerade arbete för vattenmiljön och för hållbarhetsfrågor. Hon har initierat och drivit frågor för ett renare hav under flera mandatperioder i det åländska parlamentet, som ordförande för social- och miljöutskottet och inom det nordiska samarbetet. I egenskap av social- och miljöminister tog hon initiativ till “Omställning Åland – strategisk planering för en hållbar framtid 2013-2051”, vilken lagtinget godkände enhälligt. I sitt miljöarbete har hon alltid inkluderat den sociala hållbarheten. Carina Aaltonen är även en aktiv miljökämpe på det lokala planet, samt engagerad inom ett flertal föreningar och dessutom lever hon som hon lär.

Ålandspriset 2018

Johan Mörn

Johan Mörn från Saltvik belönas med 3 000 euro för sitt starka engagemang för skärgården och Östersjön. Johan Mörn är en naturmänniska med ett stort miljöengagemang och med ett brett kunnande om naturen och förändringarna i den. Han delar gärna med sig av sina erfarenheter och engagerar även andra i frågor kring natur och miljö. Han har bland annat myntat begreppet axgan för att föra fram den åländska maten och varit initiativtagare för att restaurera fiskelägen ute i havsbandet, bland annat på Kråkskär.