ÖSTERSJÖPRISET

Östersjöfonden har delat ut pris till personer och organisationer för betydelsefulla och framstående insatser för Östersjöns miljö sedan år 1990.

Genom att lyfta fram de som går längst fram i ledet för skyddsarbetet vill vi visa att den enskilda individens insats är viktig och att det går att förändra och förbättra. Vi vill ge de här föregångarna bekräftelse på att deras arbete är värdefullt och inspirera dem vidare. Genom priset lyfter vi också upp viktiga Östersjöfrågor till allmän diskussion och strävar till att påverka beslutsfattare och den allmänna opinionen.

Förutom Östersjöpriset delar vi även ut Ålandspriset och Lasse Wiklöfs parlamentarikerpris.

Pristagare

Östersjöpriset 2020

Marint Kunskapscenter

Marint Kunskapscenter från Malmö, Sverige belönas med 15 000 euro för sitt arbete inom marin pedagogik. Centret når ut med kunskap om Östersjön till många barn, ungdomar och vuxna med kunskap och ökar deras havsmedvetenhet. Marint Kunskapscenter väver samman den marina pedagogiken med de globala hållbarhetsmålen på ett vetenskapligt och handfast sätt. Centrets satsning på  specialgrupper, som nyanlända och personer med funktionsnedsättning, är särskilt värdefull.  Centret har skapat en utmärkt helhet genom sin utställning, naturskola samt strandstädningsjippon och olika utvecklingsprojekt.

Marint Kunskapscenters hemsida.

Film om centrets verksamhet.

Östersjöpriset 2020

Markku Ollikainen

Professor Markku Ollikainen från Helsingfors, Finland belönas med 15 000 euro för sitt arbete för kostnadseffektiva skyddsåtgärder för Östersjön och för sitt engagemang i den finländska klimatpolitiken. Ollikainen har som ordförande i Finlands klimatpanel varit tongivande i att lyfta klimatfrågan i den finländska politiken. Klimatförändringen påverkar Östersjös tillstånd, bland annat genom att förvärra övergödningen på grund av ökad tillrinning av näringsämnen från land och försvagat syreläge på de djupa bottnarna. Som professor i miljöekonomi har Ollikainen pekat på kostnadseffektivitet i beslutsfattande, bland annat gipsbehandling av åkermark för att effektivt minska fosforbelastningen från jordbruket. Han är även ordförande för Östersjöpanelen, grundad av städerna Helsingfors och Åbo som en åtgärd inom deras Östersjöutmaning. Ollikainen är en aktiv röst i den allmänna debatten om Östersjön och om klimatfrågor.

Se Markku Ollikainens presentation om sitt arbete (på engelska).

Ålandspriset 2020

Överängs Kvarn

Familjeföretaget Överängs Kvarn från Saltvik belönas med 3 000 euro för sitt arbete med att producera och utveckla ekologiska spannmålsprodukter med åländskt ursprung. Överängs Kvarn tar kontinuerligt fram nya produkter till sitt sortiment i sann åländsk entreprenörsanda där hållbara och cirkulära lösningar ligger i centrum.