OM ÖSTERSJÖFONDEN

Tillsammans förändrar vi historien om Östersjön

Idag beskrivs Östersjön som ett av världens mest förorenade hav. Vi vill istället nå en punkt där vi kan lyfta Östersjön som ett lyckat exempel och berätta en framgångshistoria. Genom gemensamma ansträngningar kan vi bryta den ogynnsamma utvecklingen av tillståndet i Östersjön.

Dels vill vi medverka till att detta faktiskt sker genom att belöna, stöda och inspirera olika Östersjöaktörer. Dels vill vi berätta om framgången för alla som bor runt Östersjön bland annat genom våra pristagares historier.

Stiftelsen Ålandsfonden för Östersjöns framtid, i dagligt tal Östersjöfonden, grundades 1989 genom en privat donation av affärsmannen Anders Wiklöf. Stiftelsens ändamål är att främja och stöda forskning samt annan verksamhet som rör skyddet av Östersjöns miljö.

Förvaltningsrådet

Stiftelsens verksamhet övervakas av förvaltningsrådet. Förvaltningsrådet fattar bland annat beslut om utdelningen ur stiftelsens medel. Självskrivna medlemmar är stiftelsens grundare samt representanter för miljöministeriet i Finland, miljödepartementet i Sverige och Nordiska Inversteringsbanken. Förvaltningsrådets sammansättning 2017-2019:

Peter Lindbäck, ordförande Saltvik, Åland
Johanna Mattila, viceordförande Åbo, Finland
Johan Ehn Mariehamn, Åland
Jan Ekebom Helsingfors, Finland
Jakob Granit Stockholm, Sverige
Camilla Gunell Mariehamn, Åland
Barbara Heinonen Mariehamn, Åland
Aija Kaski Åbo, Finland
Lena Kautsky Stockholm, Sverige
Päivi Kippo-Edlund Helsingfors, Finland
Seppo Knuuttila Helsingfors, Finland
Nils Lampi Mariehamn, Åland
Johan Ljungberg Helsingfors, Finland
Mats Löfström Helsingfors, Finland
Katrin Sjögren Mariehamn, Åland
Anna Waxin Stockholm, Sverige
Anders Wiklöf Mariehamn, Åland
Ilppo Vuorinen Åbo, Finland

 

Styrelsen

Styrelsens uppgift är att ansvara för stiftelsens angelägenheter och att förvalta stiftelsens egendom. De fem medlemmarna i styrelsen utses av delegationen för en mandatperiod på tre år. Styrelsens sammanstättning 2017-2019:

Henrik Beckman, ordförande Finström
Lotta Wickström, viceordförande Mariehamn
Stefan Rumander Jomala
Carl Storå Mariehamn
Daniel Dahlén Mariehamn
Nobels fredspristagare, president Martti Ahtisaari

Östersjöfondens beskyddare

“Fred och säkerhet i samhället förutsätter också en balans i naturen. Den belastning som människan förorsakar miljön blir mer påtaglig för var dag som går. Var och en av oss måste försäkra att vi agerar på ett sätt som garanterar trygga livsförhållanden också för kommande generationer. Det är viktigt att uppmuntra myndigheter, forskare, representanter av näringslivet och medborgare att rädda den för oss nära Östersjön. Jag uppskattar Östersjöfondens arbete och är glad för att kunna fungera som beskyddare för denna fond.”

Vill du veta hur Östersjöfonden grundades?