SAMTAL RUNT ÖSTERSJÖN

I den tolvdelade podcasten “Samtal runt Östersjön” möter vi Östersjöns miljöhjältar. Östersjöfondens pristagare genom åren samtalar i serien med medlemmar i Östersjöfondens delegation om de stora och avgörande frågorna för Östersjön.

Podcasten görs med anledning av att Östersjöfonden fyller 30 år 2019.

Antal avsnitt: 24

19 December 2019

Samtal runt Östersjön 12: Lotta Nummelin och Jens Berg

Hur hänger de olika delarna ihop? Vilka saker måste finnas på plats för att vi ska få ett renare hav i framtiden?

Vilken roll spelar politikerna, pengarna, de frivilliga organisationerna, mecenaterna, medierna, det internationella samarbetet och forskarna?

I det sista avsnittet ställs Lotta Nummelin, vd för Östersjöfonden, och Jens Berg inför en svår uppgift: Att skapa en syntes av det som 21 namnstarka personer har sagt under sju timmar av intensiva samtal i serien Samtal runt Östersjön.

19 December 2019

Kortversion av Samtal runt Östersjön 12: Lotta Nummelin och Jens Berg

Här ett litet smakprov på det sista avsnittet i serien Samtal runt Östersjön.

Vi får möta de elva huvudpersonerna i serien. Och tillsammans med Lotta Nummelin, vd för Östersjöfonden, försöker vi skapa någon form av syntes av allt det kloka som har sagts under året.

14 November 2019

Samtal runt Östersjön 11: Alf Norkko och Johan Ljungberg

Forskning, finansiering och framsteg – och kombinationen av de här- är temat för samtalet mellan Alf Norkko och Johan Ljungberg.

Professorn Alf Norkko får idag sätta allt mera tid på att få ihop finansieringen till forskningsstationen i Tvärminne.

Chefsanalytikern Johan Ljungberg, från Nordiska investeringsbanken, analyserar projekt ur ett hållbarhetsperspektiv.

I sitt samtal diskuterar de bland annat nya ekonomiska mätare på hållbar produktion, behovet av en gedigen grundforskning och det nödvändiga i att kommunicera de framsteg som görs.

14 November 2019

Kortversion av Samtal runt Östersjön 11: Alf Norkko och Johan Ljungberg

För att vi skall ställa om till en mer hållbar konsumtion behövs nya styrmekanismer för ekonomi och produktion. För att vi ska hitta de nya styrmekanismerna behövs tillämpad forskning. Men för att vi ska kunna bedriva tillämpad forskning behövs först en gedigen grundforskning.

Professorn Alf Norkko och chefsanalytikern Johan Ljungberg samtalar om kopplingen och samspelet mellan forskning, produktivitet och ekonomi.

22 Oktober 2019

Samtal runt Östersjön 10: Gunnar Norén och Lotta Nummelin

Varför behövs det mera samarbete över nationsgränserna? Håller klimatfrågan på att äta upp Östersjöfrågan? Hur skall det gå för torskfisket? Vad borde bönderna göra? Och varför får miljödepartementen (och miljöministerierna) så lite till stånd?

Den svenska miljöpionjären Gunnar Norén har en förmåga att se helheter. I ett energiskt samtal ger Gunnar sin syn på hur politik, samarbete, hav och land hänger ihop – eller borde hänga ihop- runt Östersjön.

Norén samtalar med Lotta Nummelin, som är vd för Östersjöfonden.

22 Oktober 2019

Kortversion av Samtal runt Östersjön 10: Gunnar Norén och Lotta Nummelin

-Det borde vara statsministrarna som är ansvariga för Östersjöfrågan!

Den svenska miljöpionjären Gunnar Norén, tidigare generalsekreterare för organisationern Coalition Clean Baltic, skräder inte orden när han lägger fram sina förslag på hur man borde åtgärda miljöproblemen i Östersjön.

I ett laddat samtal, med Östersjöfondens vd Lotta Nummelin, ryter Norén till om bland annat övergödning, fiske, samarbete och politik.

12 September 2019

Samtal runt Östersjön 9: Hans von Storch och Ilppo Vuorinen

This episode is all about climate change and the impact on the Baltic Sea.

Why is the Baltic Sea extra vulnerable to climate change – or is it?

The German professor Hans von Storch discuss with his Finnish colleague Ilppo Vuorinen about the crucial indicators and the global denial of climate change.

12 September 2019

Kortversion av Samtal runt Östersjön 9: Hans von Storch och Ilppo Vuorinen

Det här avsnittet handlar om klimatförändringens inverkan på Östersjön. Vad gör Östersjön speciellt utsatt – eller är den speciellt utsatt? Vilka är de viktigaste indikatorerna vi ska följa med?

Professorerna Hans von Storch och Ilppo Vuorinen möts i ett färgstarkt samtal om mätmetoder, förnekelse och samarbete över regionala gränser. På engelska.

21 Augusti 2019

Samtal runt Östersjön 8: Christina Gestrin och Katrin Sjögren

Den röda tråden i Christina Gestrins långa karriär är Östersjön. Som riksdagsledamot, utredare och författare har hon ägnat decennier åt att försöka förbättra Östersjöns tillstånd.

I sitt samtal möter hon Katrin Sjögren, som är lantråd (eller regeringschef) för Östersjöriket Åland.

Deras samtal böljar från de små åtgärderna, som alla kan vidta, till de riktigt stora globala utmaningarna som hotar hela Östersjön.

Det handlar bland annat om extremväder, oljetankers, Ryssland, skolstrejker och kompromisser.

21 Augusti 2019

Kortversion av Samtal runt Östersjön 8: Christina Gestrin och Katrin Sjögren

Miljöpolitik kan och bör föras parallellt på många olika nivåer. Det här avsnittet handlar om vilka åtgärder som kan vidtas lokalt och vad som behöver göras internationellt.

Den långvarige riksdagsledamoten Christina Gestrin möter det åländska lantrådet Katrin Sjögren i ett samtal om utmaningar, lösningar, kompromisser och framsteg.

Och är det ett underkännande av dagens politiker att den unga generationen nu väljer att skolstrejka för att väcka beslutsfattarna?

19 Juni 2019

Samtal runt Östersjön 7: Erkki Leppäkoski och Päivi Kippo-Edlund

Det blir ett kärt återseende när Päivi Kippo-Edlund (miljöskyddschef vid Helsingfors stad) möter sin före detta professor Erkki Leppäkoski vid Åbo Akademi.

Den färgstarke professor emeritus Leppäkoski är en av pionjärerna när det gäller kombinationen ekologi, miljövård, undersvisning och forskning.

I det här avsnittet samtalar Erkki och Päivi om behovet av forskning och om hur kunskapen kan sprida sig som ringar på vattnet.

19 Juni 2019

Kortversion av Samtal runt Östersjön 7: Erkki Leppäkoski och Päivi Kippo-Edlund

Mycket av det som sker med Östersjön kan man se med blotta ögat, men för att förstå sambanden behövs forskning.

I det här avsnittet av Samtal runt Östersjön möter vi professor emeritus Erkki Leppäkoski som drar en lans för universitetens roll i kampen för friskare vatten.

I ett kärt möte vid Åbo Akademi samtalar Erkki med sin gamla studerande Päivi Kippo-Edlund, som i dag jobbar som miljöskyddschef vid Helsingfors stad.

14 Juni 2019

Samtal runt Östersjön 6: Jochen Lamp och Jan Ekebom

Courage and stubbornness! Jochen Lamp knows what it takes to be a successful environmentalist. Jochen, from Stralsund in Germany, received the Baltic Sea Fund prize in May 2019. He was awarded the prize for his long-term work for the conservation of the Baltic Sea nature.

In this episode Jochen discuss with Jan Ekebom from the Finnish Ministry of the Environment.

14 Juni 2019

Kortversion av Samtal runt Östersjön 6: Jochen Lamp och Jan Ekebom

För att lyckas med miljöarbetet krävs modet att ta strider i kombination med mycket envishet.

Den tyske miljöaktivisten Jochen Lamp belönades med Östersjöfondens pris i maj 2019 – för sitt långa och envisa arbete för att bevara och restaurera den ömtåliga miljön runt Östersjön.

I sitt samtal möter han Jan Ekebom från det finländska miljöministeriet. På engelska.

17 Maj 2019

Samtal runt Östersjön 5: Erik Bonsdorff och Jakob Granit

Kan det nordiska kunnandet om Östersjön bli en exportvara? Bland annat det samtalar Erik Bonsdorff och Jakob Granit om i det här avsnittet av Samtal runt Östersjön.

Professor Erik Bonsdorff, från Åbo Akademi, belönades nyligen med Östersjöfondens pris 2019. Jakob Granit är medlem i Östersjöfondens delegation och till vardags generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten i Sverige

17 Maj 2019

Kortversion av Samtal runt Östersjön 5: Erik Bonsdorff och Jakob Granit

I det här avsnittet möter vi professor Erik Bonsdorff -den rykande färska vinnaren av Östersjöfondens pris 2019 i ett samtal med Jakob Granit, som till vardags är generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten i Sverige.

16 April 2019

Samtal runt Östersjön 4: Artur Granstedt möte Lena Kautsky

I det här avsnittet bjuds vi på en kombination av historia, perspektiv och framtid. Det handlar om samspelet mellan hav och land.

Vi får träffa två av Nordens största experter på ekologiskt hållbara lösningar när Artur Granstedt och Lena Kautsky samtalar om jordbruk, utsläpp och Östersjön.

16 April 2019

Kortversion av Samtal runt Östersjön 4: Artur Granstedt möte Lena Kautsky

Två profiler med långa perspektiv på vad som hänt i och kring Östersjön. Ett smakprov av avsnittet mellan pristagare Artur Granstedt och Lena Kautsky.

15 Mars 2019

Samtal runt Östersjön 3: Janis Ulme möter Aija Kaski

In this episode we meet Janis Ulme, from the unique Latvian campaign Mana Jura. Janis and his team decided to clean up the entire coastline in Latvia.

Janis Ulme discuss with his Finnish colleague Aija Kaski, from Keep the Archipelago Tidy Association.

15 Mars 2019

Kortversion av Samtal runt Östersjön 3: Janis Ulme möter Aija Kaski

Miljöaktivisten Janis Ulme beslöt sig för att städa upp hela den lettiska kusten – på 5oo kilometer! Han drog igång en helt unik kampanj som engagerar tusentals personer. I ett fascinerande och tankeväckande samtal möter han sin finländska kollega Aija Kaski, från föreningen Håll Skärgården Ren. Samtalet är på engelska.

15 Februari 2019

Samtal runt Östersjön 2: Folke Rydén möter Camilla Gunell

Folke Rydén beslöt att ägna tio år till att dokumentera Östersjöns tillstånd. Hans dokumentärfilmer har fått ett stort internationellt genomslag och ledde bland annat till att han belönades med Östersjöfondens pris. I Samtal runt Östersjön möter Folke Rydén den åländska toppolitikern Camilla Gunell. Samtalet kretsar kring politik, journalistik, makt och maktlöshet.

15 Februari 2019

Kortversion av Samtal runt Östersjön 2: Folke Rydén möter Camilla Gunell

Journalisten möter politikern. Ett smakprov på samtalet mellan pristagaren Folke Rydén och politikern Camilla Gunell.

21 Januari 2019

Samtal runt Östersjön 1: med Anders Wiklöf och Lotta Nummelin

”Då blev jag förbannad!” Östersjöfondens färgstarke grundare Anders Wiklöf berättar om varför han grundade fonden för 30 år sedan. Wiklöfs samtal med Östersjöfondens vd Lotta Nummelin kretsar bland annat kring politiskt mod och behovet av krafttag nu. Avsnittet är det första i den tolvdelade serien Samtal runt Östersjön.

21 Januari 2019

Kortversion av Samtal runt Östersjön 1: med Anders Wiklöf och Lotta Nummelin

Ett smakprov från det första avsnittet där Östersjöfondens grundare Anders Wiklöf samtalar med Östersjöfondens vd Lotta Nummelin.